UPDATE. CCR a constatat că a fost încălcat art. 115 alin 4 şi 6 din Constituţie, în sensul că nu se justifică urgenţa adoptării OUG şi că Guvernul nu poate adopta ordonanţe care afectează regimul instituţiilor fundamentale ale statului.

Efectele OUG vor fi suspendate la publicarea deciziei CCR în Monitorul Oficial.

Art. 115 alin 4 prevede că ‘Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora’, iar alin. 6 că ‘Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică’.

Instituţia Avocatului Poporului a ridicat excepţia de neconstituţionalitate pe două dintre articolele incluse în OUG care a introdus Codul Insolvenţei. Este vorba despre articolele 81, cel care face referire la televiziuni şi radio-uri şi articolul 348 care spune că noile prevederi se aplică şi procedurilor de insolvenţă în curs.
art. 81 alin. (3): ‘În cazul în care activitatea debitorului se află sub incidenţa prevederilor Legii audiovizualului 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a deschiderii procedurii şi până la data confirmării planului de reorganizare se suspendă licenţa audiovizuală, în sensul Legii nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu începere de la data primirii comunicării de către Consiliul Naţional al Audiovizualului, în planul de reorganizare vor fi prevăzute condiţiile de exercitare a dreptului de a difuza, într-o zonă determinată, un anume serviciu de programe, condiţii ce vor fi supuse aprobării prealabile a Consiliului Naţional al Audiovizualului’;
art. 348: ”(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 25 octombrie 2013. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică şi procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă aflate în derulare la data intrării sale în vigoare, cu excepţia dispoziţiilor art. 183 – 203, care se aplică doar cererilor introduse după data intrării în vigoare a acesteia’.

Capital a relatat pe larg despre problemele majore ale Codului Insolvenţei aşa cum au fost ele remarcate de către specialişti. Cele două articole reprezintă doar o parte a problemei . Detalii AICI şi AICI.

Vom reveni cu amănunte.