1. În urma formularului distribuit pentru consultarea de urgență a studenților privind perioada următoare, am prezentat poziția studenților care doresc accesarea materialelor bibliografice prin intermediul unei platforme online și nu sprijină ideea prelungirii procesului de învățământ, considerându-se următoarele probleme: mobilitățile de tip Traineeship Erasmus, examenul de licență, respectiv cel de Rezidențiat, admiterea la studii postuniversitare, cazarea pe timpul verii, cât și probleme de ordin personal. De asemenea, a fost ridicată problema anilor clinici – stagii, respectiv examene.

2. Principala poziție a conducerii UMF este aceea că prelungirea anului universitar pe timp de vară trebuie evitată, venind astfel în concordanță cu dorințele studenților. În acest sens, în următoarea perioadă vor începe demersurile pentru a conferi studenților acces online la materialele bibliografice necesare pentru promovarea programului de studiu. În plus față de această măsură de urgență, universitatea a început demersurile pentru implementarea unei platforme de e-learning, conform capitolului 1, problema 1 din “Rezoluția Studenților”

3. Astfel, din data de 16.03.2020, se dorește reluarea procesului de învățământ prin intermediul cursurilor și LP-urilor online, la care vom avea acces prin intermediul unor conturi oferite de catedrele responsabile de materiale, iar săptămâna 09-15.03.2020 este suspendată.

4. În ceea ce privește recuperarea acestei săptămâni au fost propuse mai multe variante printre care: Scurtarea/Sistarea vacanței de Paște sau scurtarea sesiunii de vară de la 4 la 3 săptămâni, conform legislației în vigoare. Studenții reprezentanți au solicitat o viitoare consultare cu privire la orice posibilitate de recuperare.

5. Examenele programate în perioada 09-31.03.2020 vor fi susținute odată cu reluarea procesului de învățământ în regim normal, fiind imposibilă susținerea acestora în mediul online.

6. Astfel, în conformitate cu decizia adoptată la nivel național, studenții nu vor participa la activitățile din spitale și facultate, indiferent de anul de studiu, până la data de 31.03.2020.

7. Considerând incertitudinea situației actuale și caracterul de urgență al ultimelor decizii, subliniem posibilitatea unor noi hotărârii în funcție de evoluția contextului epidemiologic din țară. În cadrul ședinței, am reiterat necesitatea comunicării continue și clare între conducerea universității și comunitatea studențească. Așadar, orice nouă decizie și discuție va fi adusă în cel mai scurt timp în atenția studenților. Vă mulțumim și vă asigurăm de toată disponibilitatea noastră.