Micii întreprinzători sunt nevoiţi adesea să apeleze la soluţiile de garantare create de stat pentru a putea face rost de finanţare. 1,8 miliarde de lei au însumat garanţiile acordate de Fondul Naţional de Garantare  a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) în primele opt luni ale anului. Banii au fost acordaţi pentru un număr de 6.200 de garanții, majoritatea obţinute pentru capital de lucru (88%).

Comerţul şi industria în top

Din valoarea garanţiilor acordate în această perioadă, 45% au fost destinate activităţilor din domeniul comerţului, 20% sectorului industriei şi 16% serviciilor. Către firmele din construcţii au mers 12% din garanţii, iar 8% către domeniul agriculturii. Clasamentul este asemănător şi în privinţa numărului de garanţii acordate. Din ianuarie până august, 44% au susţinut IMM-uri din comerţ, 22% au fost destinate sectorului sectorului serviciilor, 18% industriei, 10% domeniului construcţiilor şi 7% firmelor din agricultură.
Firmele mici, cu 10-49 de salariaţi,  au obţinut jumătate din volumul garanţiilor acordate de Fond în această perioadă,  în timp ce microîntreprinderile (până la 9 salariaţi) şi întreprinderile mijlocii (cel puţin 50 de salariaţi, dar nu mai mult de 49) şi-au împărţit în mod egal restul (câte 25%). Din totalul numărului de garanţii, 45% au fost destinate microîntreprinderilor, 45% întreprinderilor mici şi 10% întreprinderilor medii.

În prezent, structura portofoliului de garanţii active al FNGCIMM destinate IMM-urilor este concentrată într-o proporţie de 46% pe întreprinderile mici, 27% pe microîntreprinderil şi 27% pe firmele mijlocii.

500.000 euro – creditul mediu garantat

Garanţia medie accesată de IMM-uri în primele opt luni ale anului a fost de 297 mii lei,  în creştere cu 4,2% faţă de valoarea de 285 mii lei înregistrată în aceeaşi perioadă a anului trecut. Creditul mediu garantat de FNGCIMM s-a menţinut aproximativ constant în perioada menţionată, comparativ cu perioada similară a anului trecut, la valoarea de 500 mii lei.

Fondul gestionează în prezent, pe baza surselor sale proprii, un număr de circa 14.000 de contracte de garantare, în valoare de 3,4 miliarde lei, care susţin credite acordate IMM-urilor în valoare de 6 miliarde lei. În trimestrul al doilea al anului în curs, numărul garanţiilor emise a avansat cu 31% faţă de trimestrul I 2014, iar valoarea acestora cu 25%.  Beneficiarii eligibili pentru garantare sunt antreprenorii ce propun proiecte viabile economic, demonstrează că au capacitate de rambursare a obligaţiilor de plată și prezintă băncii garanţii colaterale de minim 20% din valoarea creditului şi a dobânzilor aferente. FNGCIMM vine în completarea garanțiilor proprii, garantând până la maxim 80% din valoarea creditului contractat, plafonul maxim fiind de 2,5 milioane de euro pentru un beneficiar.

Cine se poate califica

Pot beneficia de garanțiile FNGCIMM toate întreprinderile mici sau mijlocii din domeniile eligibile, care nu se află în dificultate financiară, nici în interdicţie bancară de a emite cecuri. Beneficiarii nu au voie să înregistreze datorii restante către bugetul general consolidat al statului. Nu sunt eligibile nici companiile aflate în insolvenţă. Schema de acordare a garanţiilor are trei paşi. În primul, banca solicită Fondului emiterea unei garanţii, pe baza aceleiaşi documentaţii de credit. Fondul analizează solicitarea şi emite scrisoarea / contractul de garantare, iar, la final, în baza garanţiei Fondului, banca semnează contractul de credit cu beneficiarul, a arătat Simona Mureşan, director executiv în cadrul FNGCIMM, la conferinţa „Capital Bankers – Finanţări pentru IMM“.

Soluţia garantării de către fond poate fi utilă în special pentru reducerea costurilor finanţării capitalului de lucru, la cel mai redus nivel posibil în piaţă. Garantarea se acordă fără a fi necesare documente suplimentare față de cele solicitate de instituțiile finanțatoare. În cele patru luni ale anului 2014 în care programul a funcţionat, au fost acordate 126 de garanţii, în valoare totală de aproximativ 20 milioane lei. Cu ajutorul lor, clienţii au obţinut finanţări totale de circa 51 milioane lei.
Bani pentru agricultură

Noi scheme de garantare au fost introduse, în prima parte a anului, pentru clienţii care vor să acceseze fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Programul Operaţional pentru Pescuit, dar şi pentru dezvoltarea și susţinerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanţare al fermierilor. Garanţiile de stat pot uşura obținerea unui credit bancare necesar pentru cofinanțarea proiectelor. În primele opt luni, s-au acordat 544 de garanții, în valoare de circa 1.050 milioane lei.

 

30 de bănci au parteneriate cu FNGCIMM pentru garantarea creditelor firmelor mici şi mijlocii

80% din valoarea unui credit contractat de un IMM poate fi garantată de stat