UAPR respinge propunerea de a introduce în Legea audiovizualului articolul 29, din cauza efectelor  negative pe care le va genera asupra competiției pe piața serviciilor media audiovizuale, în contradicție cu obiectivul declarat al propunerii de act normativ. Potrivit instituţiei, modificarea încalcă principiul libertății economice şi are efecte negative asupra mediului concurențial în care își desfășoară activitatea toți actorii economici implicați în piața serviciilor media audiovizuale.

Conform propunerii, în Legea Audiovizualului urmează să fie introdus articolul 29 care stipulează următoarele:
“Art. 291 (1) Orice achiziționare de spațiu publicitar televizat nu poate fi făcută de un intermediar decât în numele şi pe seama beneficiarului final al publicităţii televizate.

(2) Orice oferte de preț pentru achiziționarea publicităţii televizate, prezentate de intermediarii menționați la alin. (1) beneficiarilor finali ai publicităţii televizate, vor fi în mod obligatoriu confirmate în prealabil în scris cu radiodifuzorul. Intermediarii vor prezenta radiodifuzorilor şi mandatele scrise acordate de beneficiarii finali ai publicităţii televizate pentru care solicită ofertele de preţ.


(3) Obiectul achiziţionării menţionate la alin. (1) va fi plătit direct de către beneficiarul final al publicităţii televizate radiodifuzorului, în baza facturii ce va fi transmisă beneficiarului final al publicităţii televizate de către radiodifuzor. Orice rabat sau avantaj tarifar, indiferent de natura acestora, acordat de către radiodifuzor trebuie să figureze pe factura emisă beneficiarului final al publicităţii televizate.


(4) Intermediarii menționați la alin. (1) nu pot să primească altă plată sau contraprestație decât cea care le este plătită de către beneficiarul final al publicităţii televizate în vederea remunerării serviciilor prestate şi nici vreun avantaj material, indiferent de natura acestuia, din partea radiodifuzorului."

UAPR este îngrijorată că prin această propunere se pierde din vedere rolul pe agențiilor de publicitate, în calitatea lor de consultanţi, devenind imposibilă identificarea celor mai bune formule de compatibilizare a nevoilor clientului (agentului economic) cu preferințele publicului.

Uniunea Agențiilor de Publicitate din România doreşte să participe la procesul de dezbatere publică a propunerilor de îmbunătățire a legislației în domeniul audiovizualului.
Ordonanța care stârneşte nemulţumiri printre agenţiile de publicitate a fost inițiată de CNA, iar în prezent așteaptă avizul miniștrilor Dan Nica, Florin Georgescu și Mona Pivniceru și semnătura finală a lui Victor Ponta.