Acesta a precizat că un procent mai mare de clienţi RCA primeşte reduceri (ponderea clienţilor care se încadrează în B1- B8 a crescut de la 84,51% la 86,85%, iar ponderea clienţilor care primesc maximul de reducere a crescut de la 42,52% la 47,02%).  Poți verifica AICI ce clasa bonus malus.

Conform datelor ASF, ca structură, piaţa rămâne dominată de asigurările generale (circa 79% din totalul primelor brute subscrise şi aproximativ 55% din totalul rezervelor tehnice ale asigurătorilor), dar segmentul asigurărilor de viaţă a consemnat o creştere solidă şi constantă pe parcursul ultimilor ani pe fondul creşterii economice şi sporirii veniturilor populaţiei.

Spre deosebire de piaţa europeană de asigurări care este dominată de segmentul asigurărilor de viaţă, în România acesta reprezintă doar aproximativ 21% din primele brute subscrise, piaţa locală fiind dominată în special de asigurările auto (circa 59% din total şi aproximativ 75% din asigurările generale).

Alte segmente ale pieţei asigurărilor care, inclusiv în contextul îmbunătăţirii reglementărilor, au consemnat un progres în perioada recentă sunt asigurările de locuinţă, asigurările medicale şi asigurările agricole. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat joi tarifele de referinţă pentru poliţele auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 şi a Normei nr. 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora.

„Tarifele de referinţă au fost calculate, potrivit prevederilor legale, de o companie independentă – Ernst & Young Assurance Services SRL – în funcţie de: categoriile de vehicule (autoturisme, autovehicule transport marfă, autovehicule transport persoane etc.), de tipul asiguratului (persoană juridică/persoană fizică), de vârsta asiguraţilor în cazul persoanelor fizice, precum şi de caracteristicile tehnice ale vehiculelor (capacitatea cilindrică sau puterea, masa maximă autorizată, numărul de locuri)”, se menţionează în comunicat. Schimbarea relativă a primei de risc de referinţă comparativ cu cea din tariful de referinţă anterior nu este consistentă la nivelul tuturor categoriilor de autovehicule, existând atât scăderi, cât şi creşteri de valoare.

„Modificările tarifelor de referinţă estimate pentru fiecare segment de risc sunt generate, în principal, de evoluţia daunalităţii în perioadele de referinţă luate în considerare în cadrul celor două exerciţii de calcul. Tariful de referinţă mediu ponderat, în funcţie de numărul de expuneri pe fiecare segment pentru persoane fizice, este de 790 lei, în creştere cu 4% faţă de cel înregistrat în exerciţiul de calcul anterior, iar pentru persoane juridice este de 1.660 lei, în scădere cu 5% faţă de cel înregistrat în exerciţiul de calcul anterior”, se mai precizează în comunicat. Agerpres