Probleme mari pentru un cunoscut om de afaceri din Cluj Napoca. Primăria municipiului condusă de Emil Boc vrea să construiască 10 parcurri pe 110 hectare. Unul dintre acestea ar urma să fie amplasat pe locul deținut de omul de afaceri Sile Pușcaș, în zona ”Observatorului”.

Pierderi uriașe pentru Sile Pușcaș

Acesta susține că iese păgubit din afacere. Parcelele din acea zonă îi aparțin. A pierdut 4,5 milioane de euro, dar i-a și fost blocat proiectul imobiliar pe care voia să-l desfășoare în acel loc.

În ședința de Consiliu Local s-a aprobat Studiul de oportunitate în vederea identificării pentru amenajarea unui parc în cartierul Zorilor. Proiectul a trecut cu 24 de voturi ”pentru” și o neparticipare la vot a consilierului local Radu Moisin. Pentru cartierul Zorilor, în cadrul studiul de oportunitate au fost identificate 3 zone pentru amenajarea unui parc: zona „Observatorului”, zona „ A. Gurghianu – G. Moisil”, Zona „G. Călinescu – T.Peter”. În urma analizei comparative a acestora, varianta recomandată de proiectant ca fiind oportună amenajarii unui parc în cartierul Zorilor este zona străzii Observator.

În proiectul de hotărâre se arată că ”terenul recomandat pentru amenajarea unui parc în Municipiul Cluj-Napoca, cartier Zorilor este cel amplasat pe strada Observatorului. Acesta, cu o suprafață totală de 11.987 mp (măsurată), respectiv de 12.095 mp (din acte) este compus din trei terenuri”.

Imobilul este situat în localitatea Cluj-Napoca, în intravilan, terenulfiind în proporție de 90% neamenajat, pe o mică zonă există câteva echipamente de joacă. ”Considerăm ca amplasamentul de pe strada Observatorului se pretează cel mai bine pentru amenajarea unui parc în Municipiul Cluj-Napoca, cartier Zorilor, datorită: accesibilității foarte bune, atât din punct de vedere al poziției față de arterele de circulație, cât și din punct de vedere al accesibilității cu mijloacele de transport în comun; factor de deservire foarte bun: terenul se află practic în mijlocul zonelor de locuințe colective și implicit și implicit numărul cel mai crescut de locuitori deserviți; terenul, deși prezintă o declivitate vizibilă, nu prezintă riscuri naturale sau antropice.

Potrivit proiectului de hotărâre, Primăria Cluj-Napoca a prezentat estimările privind prețul de achiziție, bazate pe raportul de evaluare (studiu de piață), efectuat sub coordonarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România”, se arată în document.

Pentru zona ”Observatorului”, pentru suprafața totală de 11.987 mp, s-a stabilit 580 lei/mp, adică un total de 6.952.460 lei (1.459.129 euro). Sile Pușcaș ar fi plătit pentru cele trei parcele suma de 6 milioane de euro, deci a rămas cu o ”gaură” în buzunar de 4,5 milioane de euro, având în vedere că Primăria condusă de Emil Boc îl va despăgubi cu aproximativ 1,5 milioane euro.

„Stimate Domnule Consilier al Consiliului Municipiului Cluj-Napoca

In considerarea calității Dvs. de consilier local, al interesului pe care îl manifestați față de problemele de interes local și al interesului față de legalitatea actelor adoptate de către Consiliul Local, având în vedere lista de ședință publicată pe site-ul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de 03.06.2020 , având în proiectul ordinii de zi, la pct. 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca”

vă aduc la cunoștință următoarele informații, informații pe care le considerăm esențiale pentru corecta cunoaștere de către Dvs. a stării de fapt și de drept, rugându-vă ca la exprimarea votului dvs. să aveți în vedere situația reală și nu doar rapoartele de specialitate care v-au fost înaintate în pregătirea ședinței, acestea nefiind apte de a releva corect întreaga situație de interes pentru punctul amintit.

1. Societatea Florisal SA a fost interesată de cumpărarea terenurilor în suprafață de 12.095 mp. din cartierul Zorilor, str. Observatorului încă din anul 2014. Cu toate acestea a achiziționat aceste terenuri, în etape începând cu anul 2015, doar după aprobarea PUG 2014 Cluj-Napoca, tocmai pentru a evita orice risc urbanistic care ar fi putut periclita proiectul său investițional, considerându-se la adăpostul prevederilor urbanistice din principala documentație urbanistică a Municipiului – Planul urbanistic general al Municipiului Cluj-Napoca.

2. Florisal SA a demarat proiectul investițional prin elaborarea unui PUZ ce, în mod nejustificat, nu a fost promovat în Consiliul Local spre aprobare de către Primarul municipiului Cluj-Napoca. (PUZ – construire ansamblu cu funcțiuni mixte pe str. Observatorului FN, Cluj-Napoca întocmit de către Proiectant SC Arhimobil SRL prin care se propune și realizarea unei grădini de cartier ce urmează să ocupe 2.996,7 mp. iar celelalte spații verzi 599,35, adică un total de 3596,05 mp. spații verzi)

3. Urmare a încălcării drepturilor Florisal SA privitoare la aprobarea PUZ, Florisal SA a formulat cererea de chemare în judecată care face obiectul dosarului 699/83/2019 Tribunalul Satu-Mare.
Prin sentința civilă 560/CA/20.12.2019 pronunțată în dosar Tribunalul Satu-Mare a obligat Primarul Municipiului Cluj-Napoca să înainteze Consiliului local, spre aprobare, documentația urbanistică PUZ – construire ansamblu cu funcțiuni mixte pe str. Observatorului F.N Cluj-Napoca, adică proiectul PUZ al firmei Florisal.
Acestă hotărâre nu este încă definitivă, urmând a fi soluționat recursul declarat de către ambele părți, însă potrivit „art. 430 alin (4) C.pr.civ. – Când hotărârea este supusă apelului sau recursului, autoritatea de lucru judecat este provizorie. ”

4. Prin HCL 554/2019 a fost aprobat Studiul de oportunitate prin care Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat ca amplasament al viitorului parc exact terenul deținut în proprietate de către Florisal SA
HCL 554/2019 a Consiliului Local Cluj-Napoca a fost suspendată prin sentința civilă 53/CA/26.02.2020 pronunțată în dosarul 2639/2019 Tribunalul Satu-Mare, executorie de drept.
In acest context amplasamentul viitorului parc nu este aprobat printr-un act care să producă efecte juridice la prezentul moment și orice hotărâre sau demers ulterior, până la soluționarea în mod definitiv a controlului de legalitate a acestei HCL 554/2019, este nelegal.

5. In dosarul 4684/117/2019 tribunalul Cluj, Florisal SA a formulat cerere pentru stabilirea despăgubirilor la suma de 202.000.000 lei.
S-a formulat și cerere de strămutare a procesului ca urmare a încercării directe și neechivoce a Primarului municipiului de a influența actul de justiție prin intermediul unei presiuni mass media și a opiniei publice- „Eu încerc să apăr cât pot interesul public; instanțele de judecată sper că vor fi și ele solidare cu interesul public, pentru că altfel vom ajunge să nu putem ține orașul sub control. Trebuie să facem un oraș pentru oameni, nu pentru profit”

În condițiile mai sus arătate, adoptarea proiectului de hotărâre aflat la poziția 5 din cadrul ședinței de Consiliu Local al municipiului Cluj-Napoca din data de 03.06.2020 ar reprezenta un act nelegal și care ar încălca hotărârile judecătorești, respectiv ar încălca principiul separației și echilibrului puterilor în stat. Câtă vreme HCL 554/2019, prin care practic s-a aprobat studiul de oportunitate și s-a stabilit amplasamentul viitorului parc din cartierul Zorilor, este suspendată, este lipsită de fundament atât HCL 997/2019 (care studiază doar acest amplasament) și orice alt eventual nou act administrativ privitor la investiția pe acest amplasament.
Introducerea pe ședința de zi a acestui proiect, la prezentul moment, nu este altceva decât expresia încălcării principiului separațiilor puterilor în stat, disprețul autorităților locale pentru hotărârile judecătorești pronunțate și pervertirea unor proceduri legale, deturnarea lor de la scopul pentru care au fost adoptate. Nu suntem în prezența unor proceduri de expropriere ci a unei confiscări demarate de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca în speranța că va putea trece peste controlul judecătoresc

Deși stabilirea amplasamentului viitorului parc a fost suspendată, rapoartele de specialitate au „uitat” de acestă hotărâre, iar primarul municipiului Cluj-Napoca s-a grăbit să introducă proiectul noii hotărâri pe lista ședinței din data de 03 iunie 2020 (cu două zile înainte de judecarea recursului împotriva suspendării).
În expunerea de motive a proiectului de hotărâre se arată „văzând Hotărârea 997/2019, prin care s-a aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul…”. Noi vă solicităm să vedeți nu numai acestă Hotărâre 997/2020 ci și studiul de fezabilitate ce a fost aprobat prin acestă hotărâre deoarece acest studiu a fost realizat și fundamentat în considerarea HCL 554/2019 ce este suspendată și nu produce efecte juridice la prezentul moment!
HCL 997/2019 nu are niciun fundament în lipsa HCL 554/2019 care face parte comună din acestă HCL 997/2019 pentru simplul motiv că Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico economici aprobați prin HCL 997/2019 se raportează strict și exclusiv la amplasamentul declarat ca amplasament al viitorului parc prin HCL 554/2019 (a se vedea și art. 5 Legea 255/2010).

Vă rugăm în acest context să aveți în vedere starea de fapt și de drept reală și să vă exprimați votul așa cum veți considera că se impune. Nu uitați vă rugăm că dreptul de proprietate este un drept constituțional și este recunoscut și consacrat inclusiv la nivel european.

Vă mai rugăm să verificați și dacă convocarea ședinței de consiliu respectă prevederile art. 20 alin (3) din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în condițiile în care invitația a fost publicată pe site-ul oficial Sâmbătă 29.05.2020 iar regulamentul prevede convocarea cu cel puțin 5 zile înainte de ședință, termen ce se precizează că este unul calculat potrivit Codului de procedură civilă (adică termenul de 5 zile se împlinește doar în data de 04.06.2020 iar ședința s-ar putea desfășura cel mai repede în data de 07.06.2020).

Vă rugăm să analizați legalitatea unei astfel de hotărâri de consiliu local, ca cea promovată de Primar și să acționați în consecință”, se arată în comunicatul de presă remis primăriei Cluj Napoca.