Acordarea, administrarea dar şi eventuala executare silită a creditelor ipotecare se vor face după reguli noi în Uniunea Europeană. Schimbările sunt aduse de o Directivă adoptată la finele anului trecut de Parlamentul European şi care vizează cu precădere protecţia clienţilor bancari.

Noile prevederi vor trebui transpuse în integralitatea lor şi în legislaţia statului român, într-o perioadă de maximum doi ani.Printre modificările importante se remarcă introducerea obligativităţii ca banca să accepte cererile clienţilor de a-şi converti creditele în valută în moneda locală. Mai mult, arată actul legislativ, instituţia de credit va negocia dobânzile la care se face conversia, în aşa fel încât clientul „să nu fie dezavantajat“. Statul român va trebui să găsească formula legislativă prin care să reglementeze această situaţie.

O altă prevedere importantă care  vizează tot protecţia clienţilor se referă la executările silite. Conform Directivei, acestea se vor face în aşa fel încât să lase debitorul într-o situaţie financiară „rezonabilă“, care să-i permită să supravieţuiască  împreună cu familia. Intenţia legiuitorului european este aceea de a proteja debitorii care, în urma căderii pieţei imobiliare, sunt obligaţi să aducă bani de acasă pentru a acoperi diferenţa dintre preţul actualul al locuinţei executate silit şi datoria pe care o au către bancă.

De asemenea, noile reguli arată că banca nu va mai avea posibilitatea de a  condiţiona acordarea unui  împrumut de achiziţionarea unor pachete de produse, cu excepţia unui cont curent în care este vărsat creditul.

În aceeaşi ordine de idei, asigurarea locuinţei achiziţionate prin credit rămâne obligatorie, dar clientul va avea posibilitatea de a-şi alege asigurătorul fără niciun fel de limite sau impuneri din zona băncii. Va dispărea astfel conceptul de asigurător agreat de bancă. Nu în ultimul rând, apar reguli noi în privinţa activităţilor de promovare a creditelor, dar şi a procedurilor de acordare a acestuia.

Conceptul de Dobândă Anuală Efectivă devine mai important. Astfel, noile prevederi arată că nivelul DAE va trebui afişat cu litere mari în toate reclamele băncii, dar şi că valoarea DAE va trebui să apară oriunde se face referire la termenul „dobândă“. De asemenea, banca este obligată să ofere  clientului şi un al doilea DAE, care să fie folosit pentru comparaţie. Această dobândă comparativă va fi calculată în funcţie de indicatori mai puţini avantajoşi decât cei valabili în momentul acordării creditului, astfel încât clientul să înţeleagă riscurile la care se expune.
       
De ce e importantă conversia creditului

Prin normele adoptate de Banca Naţională a României în sensul restricţionării creditului în valută, dar şi în urma repetatelor reducerii ale dobânzii de politică monetară, creditele noi în lei au devenit mai avantajoase decât cele în valută. Dacă tentinţa de scăderea dobânzilor la lei se va menţine, împrumuturile în monedă locală ar putea deveni chiar mai ieftine decât cele acordate în valută în anii trecuţi.

Luând în considerare şi faptul că leul pare a se înscrie pe o traiectorie de depreciere anul acesta, varianta trecerii din valută în lei devine una mai mult decât interesantă pentru clienţii băncilor din România. Conversia este posibilă şi în acest moment, însă ea este privită din punct de vedere  legal ca orice alt tip de refinanţare a creditului. În acest context, băncile sunt libere să decidă dacă acceptă sau nu cerearea clientului, dar şi să impună costuri suplimentare sau să solicite garanţii suplimentare. După preluarea Directivei în legislaţia locală, băncile vor fi obligate să accepte cererile clienţilor privind conversia în lei a creditului ipotecar.

Conversia se va face la cursul de schimb din momentul înaintării cererii, iar banca nu va putea impune comisioane suplimentare şi va fi obligată să negocieze noua dobândă în aşa fel încât costurile creditului să  nu dezavantajeze clientul.

60% din creditele luate de populaţie în România sunt denominate în valută fapt care expune oamenii unui risc important

Când  sunt de acord cu acest lucru în mod expres, returnarea garanției este suficientă pentru a rambursa creditul.
Directiva privind creditul ipotecar