CNADNR susține că a informat încă din noiembrie 2014 că „în privinţa apariţiei unor fisuri la poziţia km 60+660 Calea 1 de pe Autostrada Orăştie – Sibiu, Lot 3, km 43+855 – km 65+965, menţionăm că investigaţiile au arătat că fisurile sunt de natură superficială şi nu afectează stabilitatea corpului autostrăzii şi siguranţa traficului rutier.”.

Mai apoi, oficialii adaugă și că „recepţia lucrărilor nu a fost efectuată şi reamintim că traficul rutier pe tronsonul de autostradă Orăştie – Sibiu Lot 3 a fost deschis în data de 14.11.2014. Astfel, recepţia lucrărilor pentru acest lot al Autostrăzii Orăştie  – Sibiu va fi efectuată doar atunci când Antreprenorul va remedia toate degradările superficiale apărute pe acest sector de drum. Referitor la remedierea defectelor apărute atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de garanţie (4 ani), precizăm că responsabilitatea revine în totalitate Antreprenorului conform prevederilor contractului «Proiectare şi Execuţie Autostrada Orăştie – Sibiu, lot 3, km 43+855 – km 65+965». În acest sens, menţionăm că lucrările de remediere vor fi executate pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului, fără costuri suplimentare pentru CNADNR SA. În prezent se investighează cauzele care au determinat producerea acestor fisuri în vederea stabilirii măsurilor de remediere necesare. Antreprenorul şi Consultantul aplică un program permanent de monitorizare zilnică, urmărind astfel evoluţia acestui fenomen în vederea remedierii defectelor constatate.”

Prin urmare, după ce, inițial, au considerat că fisurile găsite la fața locului nu erau decât superficiale, angajații CNADNR au decis – în urma „a  încă trei expertize de specialitate independente” – că antreprenorul Salini Impreglio trebuie să „ refacă cei 200 – 300 m ai corpului de autostradă unde au apărut degradările prin demolarea acestuia și refacerea corespunzătoare, în conformitate cu proiectul tehnic aprobat”. Au fost necesare mai bine de trei expertize independente pentru a se ajunge la acest rezultat, iar motivul neefectuării recepției înainte 14 noiembrie 2014 când a fost permisă începerea traficului rutier rămâne un mister.

Culmea, conform directorului general al CNADNR SA, Narcis Neaga, „decizia demolării a fost luată pentru a identifica exact cauza apriției fisurii, mai ales având în vedere că Antreprenorul a avut și calitatea de Proiectant în cadrul Contractului de lucrări.”

Șeful CNADNR explică și că „Lucrarea este încă în garanție și, astfel, valoarea de remediere a defectelor va fi suportată în totalitate de către Antreprenor. În ultima vreme, acest proiect atât de discutat a generat apariția în spaţiul public a numeroase idei, observații, comentarii și chiar acuze, toate îndreptăţite în mare parte, pentru că este vorba despre un proiect important, este vorba despre siguranţa cetăţeanului. Este un proiect început încă din 2011/2012 (!!! n.n. – pare că oficialul nu cunoaște exact data demarării proiectului). De-a lungul timpului am cerut respectarea acestuia conform contractului. Asumarea realizării proiectului este însa a Antreprenorului. CNADNR, beneficiar, a urmărit şi a sesizat de câte ori a fost nevoie apariţia unor eventuale erori. Chiar şi în acest moment, noi, CNADNR, am ajuns până în punctul de a cere chiar demolarea unei porţiuni pentru a fi siguri că proiectul se va finaliza în condiţii de maximă siguranţă. Sunt conştient de presiunea care există. Dar rezolvarea situaţiei actuale nu se poate face decât printr-o decizie drastică, potrivit standardelor de calitate şi siguranţă. Chiar dacă în timp au fost acumulate mai multe tensiuni, chiar dacă am vrea ca peste noapte să rezolvăm această problemă, CNADNR, în toate acţiunile pe care le desfăşoară în acest proiect, trebuie să respecte atât prevederile contractuale cât şi legislaţia în vigoare”.