Cei trei ofertanţi la licitaţia deschisă organizată de Autoritatea de Reformă Feroviară pentru atribuirea contractului de achiziţie de trenuri electrice regionale RE-R au fost admişi, însă şansele cele mai mari le are asocierea dintre chinezii de la CRRC Qingdao Sifang şi românii de la Astra Vagoane Călători, care a obţinut cele mai multe puncte, adică 89, în urma evaluării ofertelor depuse.

Potrivit procesului verbal al şedinţei de evaluare a propunerilor financiare pentru achiziţia celor 40 de rame electrice, încheiat pe data de 18 septembrie 2019, Comisia de evaluare a analizat cele trei propuneri financiare depuse de Asocierea Alstom Ferroviaria SpA – Alstom Transport SA, Asocierea CRRC Qingdao Sifang – Astra Vagoane Călători şi Siemens Mobility şi sub aspectul identificării şi remedierii erorilor aritmetice şi corectării acestora în condiţiile admise de lege, încadrării în valoarea estimată a achiziţiei şi asigurării că preţul propus nu este neobişnuit de scăzut în relaţie cu serviciile ce urmează a fi prestate.

Însă, principalul aspect al evaluării propunerilor financiare a fost preţul ofertei. Astfel, Alstom Ferroviaria SpA – Alstom Transport SA a venit cu un preţ fără TVA de peste 1,7 miliarde de lei, care, în opinia membrilor comisiei, nu este un preţ neobişnuit de scăzut, aşa cum este prevăzut la art. 210 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare. În cazul său, nu au fost identificate erori aritmetice, iar propunerea financiară se încadrează în valoarea estimată. În concluzie, oferta a fost declarată admisibilă.

În cazul Asocierii CRRC Qingdao Sifang – Astra Vagoane Călători, propunerea financiară a fost de 1,481 miliarde de lei fără TVA, în timp ce Siemens Mobility a cerut un preţ de 1,67 miliarde de lei, fără TVA, însă a fost identificată o eroare materială, dar care nu este de natură a influenţa propunerea financiară, preţul total al ofertei şi/sau punctajul ofertei.

În final, punctajele acordate celor trei companii pentru ofertele propuse la licitaţia organizată de Autoritatea de Reformă Feroviară pentru achiziţia de material rulant nou destinat transportului regional şi suburban feroviar de călători sunt următoarele: pe primul loc, CRRC Qingdao Sifang – Astra Vagoane Călători, cu 89 de puncte, pe locul doi se situează Asocierea Alstom Ferroviaria SpA – Alstom Transport SA, cu 78,69 de puncte, iar locul trei este ocupat de Siemens Mobility, cu 78,47 de puncte.

„Comisia de evaluare va introduce în SEAP rezultatul admis şi va comunica celor trei ofertanţi faptul că se trece la faza următoare de verificare, în conformitate cu prevederile art. 65 lin (3) din HG nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în documentul citat.

Totodată, Comisia de evaluare va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire – CRRC Qingdao Sifang CO Ltd, liderul asocierii formată din CRRC Qingdao Sifang şi Astra Vagoane Călători – să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie până la data de 30 septembrie 2019.

Potrivit informaţiilor de pe site-ul ARF, Comisia de evaluare a Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF) – numită în cadrul licitaţiei de achiziţie a materialului rulant nou destinat transportului regional şi suburban feroviar de călători (trenuri electrice regionale RE-R) – a verificat în perioada 30 iulie – 17 septembrie 2019 propunerile tehnice şi solicitările de clarificări prezentate de ofertanţii declaranţi admişi la faza de verificare iniţială, respectiv Alstom Ferroviaria SpA – Alstom Transport SA, CRRC Qingdao Sifang – Astra Vagoane Călători şi Siemens Mobility.

Astfel, au fost declarate admisibile în faza de evaluare tehnică cele trei oferte primite pentru achiziţia de rame electrice regionale, sub rezerva excluderii ofertei unuia dintre cei trei participanţi, în situaţia identificării unei situaţii potenţial generatoare de conflict de interese în care s-ar găsi acesta.

ARF a lansat în luna aprilie 2019 licitaţia pentru „Achiziţie material rulant nou destinat transportului regional şi suburban feroviar de călători (trenuri electrice regionale RE-R)”, contractul având valoarea de până la 4,5 miliarde lei. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia publică a 40 unităţi rame electrice regionale şi mentenanţa acestora pe o perioadă de 15 ani de la livrarea fiecărei rame electrice, urmând ca acestea să fie livrate în termen de 32 de luni de la semnarea contractului.