Prin proiectul “CEO la stat” Ministerul Economiei îşi propune să atragă cele mai mari şi mai experimentate companii de executive search din lume în vederea selectării unui CEO pentru companiile de stat incluse în prima etapă a procedurii, respectiv pentru societăţile Oltchim, Electrica, Hidroelectrica şi Romarm.
“Pentru a aduce, în România, companii experimentate la  procesul de selecţie a viitorilor manageri au fost stabilite criterii foarte riguroase de participare la licitaţiile care vor fi organizate la sfârşitul lunii decembrie: participantii trebuie să aibă minim 30 de birouri în lume şi cel puţin 10 birouri în Europa şi o medie a cifrei de afaceri pe ultimii trei ani de minim 40 milioane euro. În cazul unei asocieri, media cifrei de afaceri a fiecărui asociat trebuie să fie de minim 10 milioane euro pe ultimii trei ani”, potrivit Ministerului Economiei.
Compania de executive search Pedersen&Partners şi subcontractorii săi, compania de consultanţă în management Roland Berger şi casa de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) asistă reprezentanţii ministerului în acest proces.
Se caută CEO experimentaţi
Prin stabilirea acestor criterii, ministerul (asistat de consultantul său) are drept principal obiectiv selectarea celor mai valoroase firme de executive search, recunoscute ca atare în mediul de afaceri internaţional datorită expertizei, cifrei de afaceri şi rezultatelor obţinute, dar şi motivarea acestora de a participa în proiect – pentru a asigura recrutarea cu succes a unor CEO experimentaţi, capabili să administreze în mod optim companiile de stat implicate.
În cazul societăţilor Electrica Furnizare si Oltchim, pentru care va fi început procesul de privatizare, scopul este de a le pregăti pentru acest proces, în vederea obţinerii unui preţ cât mai bun din vânzarea pachetelor relevante de acţiuni.
În documentaţia pentru licitaţie este prevăzut un preţ maxim de achiziţie a acestor servicii, respectiv suma de 250.000 euro pentru fiecare contract, dar aceasta valoare este una estimativă. Toate procedurile de achiziţie publică impun obligativitatea menţionării în documentaţia de licitaţie a unei valori estimate a serviciilor/produselor contractate, valoare  maximă, care nu poate fi depăşită de nici un ofertant. În mod obişnuit, în cadrul licitaţiilor publice organizate în conformitate cu prevederile legale, preţul de achiziţie a fost mai mic decât preţul estimat, ca urmare a competiţiei între participanţii la licitaţie.
Pedersen&Partners acordă asistenţă ministerului
“Valoarea finală a contractului nu include doar serviciile propriu-zise de recrutare a managerilor. Prin acest contract vor fi acoperite serviciile oferite de firma de executive search pe întreaga perioadă a contractului, precum şi serviciile aferente unei perioade suplimentare de garantie de 12 luni. De asemenea, această valoare urmează să acopere toate costurile proiectului: cheltuieli de deplasare, cazare şi costurile aferente interviurilor, atât pentru reprezentanţii companiei de executive search, cât şi pentru candidaţii selectaţi în etapa finala – pe perioada contractului şi pentru perioada de garanţie de 12 luni”, conform Ministerului Economiei.
În cazul în care candidatul demisionează sau societatea respectivă din subordinea MECMA reziliază mandatul/contractul de muncă cu candidatul din culpa acestuia din urmă, pe durata perioadei de garanţie compania de executive search se angajează să caute şi să selecteze un nou candidat, fără a solicita vreo plata suplimentara (deci în limita valorii contractului).
Firmele de recrutare vor avea la dispoziţie 3 săptămâni (termen limită 23 decembrie 2011) pentru a depune documentaţia necesară şi oferta pentru licitaţie şi au rolul de a realiza selectarea viitorilor manageri, în concordanţă cu obiectivele şi profilul fiecarei companii. La finalul procedurii, firmele de recrutare vor propune reprezentanţilor MECMA, o lista scurtă cu manageri, pentru fiecare dintre companiile selectate.
Contractul dintre MECMA şi Pedersen&Partners acoperă asistenţa ce va fi acordată pentru selectarea unor firme de executive search ce vor presta servicii de recrutare pentru aproximativ 15 companii de stat (dintre care, în prima etapă, a avut loc lansarea procedurii de selecţie pentru primele patru societăţi).
Contractul cu Pedersen & Partners implică,  printre altele, redactarea caietelor de sarcini pentru toate cele 15 companii de stat vizate, asistenţa în evaluarea ofertelor depuse de participanţi, asistenţa în evaluarea şi stabilirea listei scurte de manageri privaţi, rapoarte periodice de follow-up.

Te-ar putea interesa și: