Aceștia au deținut în același timp funcția de rector și ordonator principlal de credit pentru instituția de învățământ respectivă și mandatul în Parlament. În plus, rectorul Universității Politehnica din Timișoara exercită, în prezent, și funcția  de  Președinte al Partidului Național Liberal, filiala Timiș.
Conform art. 215, alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011: ”persoanele care ocupă o … demnitate publică nu pot exercita funcția de rector pe perioada îndeplinirii mandatului”, iar, potrivit art. 215, alin. (4) din acelaşi act normativ: ”funcția de rector este incompatibilă cu deținerea de funcții de conducere în cadrul unui partid politic pe perioada exercitării mandatului”.
Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor legii menționate, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.
 
În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.