ONPSCB a anunțat data transmiterii rapoartelor

Termenul de la care entitățile raportoare au obligația transmiterii rapoartelor în noul sistem informatic al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost prorogat până la 22 noiembrie. Asta se arată în Ordinul Președintelui ONPCSB nr. 261/2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.003/03.11.2023.

Potrivit unei informări emise de ONPCSB, până la 20 noiembrie, sistemul nou este disponibil pentru testare. Reprezentanții Oficiului vor răspunde întrebărilor de clarificare adresate de către entitățile raportoare. La finalul zilei de 20 noiembrie se încheie testarea. Iar datele de test vor fi eliminate din sistem. Începând din 21 noiembrie, sistemul nou este deschis spre înregistrare. Iar transmiterea efectivă a rapoartelor prin noul sistem informatic se va realiza începând din 22 noiembrie, informează ONPCSB, citat de ceccarbusinessmagazine.ro. 

Sistemul informatic actual mai este disponibil până la 21 noiembrie, inclusiv.

Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor

În cursul lunii august, CECCAR a publicat traducerea Recomandărilor FATF – standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă.

Financial Action Task Force (FATF) este un organism intraguvernamental înființat în 1989 de către miniștrii jurisdicțiilor sale membre. Sarcina FATF este de a elabora standarde și de a promova implementarea eficace a măsurilor legale, de reglementare și operaționale privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă și a altor amenințări asemănătoare la adresa integrității sistemelor financiare internaționale. FATF colaborează cu alte părți interesate pe plan internațional pentru a identifica punctele slabe la nivel național în scopul de a proteja sistemul financiar internațional de utilizarea abuzivă.

Recomandările FATF stabilesc un cadru cuprinzător și consecvent de măsuri pe care țările ar trebui să îl implementeze pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului, precum și finanțarea proliferării armelor de distrugere în masă.

Țările au diverse cadre legale, administrative, operaționale și diferite sisteme financiare, astfel că nu pot lua toate măsuri identice pentru combaterea acestor amenințări. Prin urmare, Recomandările FATF stabilesc un standard internațional pe care țările ar trebui să îl implementeze prin măsuri adaptate la circumstanțele lor specifice, cu mai multe scopuri. Acestea sunt

  • a identifica riscurile, a elabora politici și a dezvolta coordonarea pe plan intern;
  • a depista spălarea banilor, finanțarea terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă;
  • a aplica măsuri preventive pentru sectorul financiar și alte sectoare desemnate;
  • a stabili competențele și responsabilitățile autorităților competente (de exemplu, ale autorităților de
    anchetă, ale autorităților de aplicare a legii și ale celor de supervizare) și alte măsuri instituționale;
  • a consolida transparența și disponibilitatea informațiilor privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice și structurilor juridice; și
  • a facilita cooperarea internațională.