Creditul este acordat pentru 84 luni, cu o perioadă de graţie de 24 de luni.

Împrumutul are ca scop finanţarea programului de investiţii al CNTEE Transelectrica SA, cu următoarele obiective semnificative: retehnologizarea staţiei 400/220/110/20 kV Lacu Sărat, retehnologizarea staţiei 220/110 kV Mintia, sisteme integrate de securitate staţii şi sedii sucursale, înlocuire autotransformatoare şi transformatoare în staţii electrice.

Garantarea împrumutului se face prin cesiune de creanţă cu scop de garanţie reală imobiliară, reprezentând 100% din suma împrumutată, se pecizează în comunicatul Transelectrica transmis Bursei de Valori Bucureşti.

Acţionarii Transelectrica sunt Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri – 58,6882% din acţiuni, Fondul Proprietatea – 13,4990% şi alţi acţionari – 27,81287%.

Transelectrica este operatorul de transport şi de sistem, cu un rol cheie pe piaţa de energie electrică din România. Compania administrează şi operează sistemul electric de transport şi asigură schimburile de electricitate între ţările Europei Centrale şi de Est, ca membru al ENTSO-E (Reţeaua Europeană a Operatorilor de Transport şi Sistem pentru Energie Electrică).

Transelectrica este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcţionarea sistemului şi a pieţei, asigurarea siguranţei Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN) şi reprezintă principala legătura dintre cererea şi oferta de electricitate, echilibrând permanent producţia de energie cu cererea.
SURSA: Agerpres