Firma care va câştiga licitaţia urmează să asigure "servicii specializate de pază, monitorizare şi intervenţie obiectivelor Sucursalei de Transport Sibiu". Potrivit anunţului, firma va presta "servicii de investigaţie şi de siguranţă, cu excepţia serviciilor de transport cu vehicule blindate". 

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 27 ianuarie 2016, ora 9,00. 

Potrivit anunţului, ofertanţii vor depune poliţa de asigurare de răspundere civilă sau o declaraţie pe proprie răspundere prin care se obligă să încheie în favoarea autorităţii contractante o poliţă de asigurare de acoperire a daunelor produse din vina prestatorului serviciului de pază, inclusiv 'mal praxis', în valoare de minim 1.000.000 euro/an, care va fi reînnoită pe toată durata contractului. 

Transelectrica a mai atribuit, în data de 14 octombrie 2015, un contract în valoare de 7,6 milioane lei, fără TVA, pentru servicii de pază firmei Mike Security Group, tot pentru o perioadă de trei ani. AGERPRES