Proiectul vizează eliberarea autorizației executării lucrărilor de construcţii. Se dorește eliminarea acordului vecinilor.

Astfel, senatorii vor dezbate un proiect de completare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care prevede eliminarea acordului vecinilor pentru obținerea autorizației de construire pentru efectuarea de lucrări de închidere a balcoanelor și logiilor.

Actualele reglementări stabilesc obligația de a depune, pentru obținerea acestei autorizații, a mai multor documente, printre care și unui memoriu de arhitectură în care vecinii își dau acordul vecinilor efectuarea lucrărilor:

–  memoriu de arhitectură
–  releveu
–  fațadă,

–  propunerea de închidere a balcoanelor/logiilor cu avizul proiectantului inițial sau, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă/spațiul aflat în proprietatea solicitantului, indiferent de funcțiune

Propunerea legislativă prevede ca în cazul proprietarilor aflați la parter, care își închid balcoanele din motive de siguranță, de noxe, de zgomote, să nu mai fie nevoie de memorial de arhitectură cu acordul vecinilor.

 

Ce prevede legea

 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

După alineatul (20A6) se introduce un nou alineat, alineatul (20A6′), cu următorul cuprins:

,,(20A6′) în ceea ce priveşte lucrările de închidere a balcoanele/logiilor ce se află la parterul unui bloc, prin excepţie de la punctul 2.5.6. din Anexa nr. 1 la prezenta lege, nu este nevoie de acordul vecinilor dacă lucrările se efectuează din motive de securitate, de atenuare a efectelor noxelor, zgomotelor, gunoaielor, precum şi din orice alte motive întemeiate, relative la siguranţa şi sănătatea locatarului.”

În expunerea de motive a proiectului de lege, se arată că excepția nu va fi absolută, ci doar în cazuri bine justificate: “Trebuie să primeze siguranţa şi sănătatea locatarului. Obligativitatea obţinerii acordului vecinilor a fost instituită pentru a-i proteja pe aceştia de diferitele inconveniente care izvorăsc din natura lucrărilor, cum ar fi tulburarea liniştii sau orice fel de dezavantaje. Cu toate acestea, cazul invocat în iniţiativă este unul special, aşa că ar trebui să se bucure de un regim juridic special”, se mai argumentează în inițiativa legislativă.