Este vorba despre screening-ul medical. Acesta cuprinde mai multe teste primare care vor arăta dacă suferiți de anumite boli sau afecțiuni.

De acest tip de testare vor beneficia doar românii asigurați prin Casa Națională de Sănătate.

Controlul se va face printr-o trimitere a medicului specialist, dar și prin solicitarea proprie.

”Art. 1 – Se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

f) prin screening se înțelege examinarea inițială, care constă în aplicarea unui ansamblu de procedee și tehnici de investigație în scopul descoperirii precoce a bolilor și evidențierii lor într-un stadiu incipient.

Art. 2 – Se introduce un nou articol, art. 2¹, cu următorul cuprins:

Pacienții asigurați prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate au dreptul la investigații gratuite de screening la justa solicitare proprie din momentul încadrării în grupul de risc sau pe baza unei trimiteri de la medicul specialist.”, se arată în lege.

Proiectul va fi dezbătut de Senat. Pentru a fi adoptat, acesta trebuie să fie aprobat de Parlament, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial.