Este vorba despre cei care primesc pensie de invaliditate. Mai exact, despre veniturile care pot fi cumulate cu această pensie, în funcţie de gradul de invaliditate.

Astfel, cei încadraţi în gradul I şi II de invaliditate nu pot obţine venituri din salarii, dar pot obţine bani din activităţi independente, indiferent de sumă.

Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, aceştia pot obţine venituri din activităţi independente, fără a pierde dreptul la pensie.

Pe de altă parte, cei ce se încadrează în gradul III de invaliditatea au o mică portiţă. Concret, aceştia pot obţine venituri şi din salarii, dar cu o singură condiţie, ca programul lor de muncă să nu depăşească patru ore.