Aceasta este cea de-a doua amendă aplicată acestui furnizor de servicii poştale, după ce în octombrie 2011 a fost sancţionat pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale.

Compania penalizată a prestat servicii poştale constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea la cutiile poştale ale destinatarilor a trimiterilor de corespondenţă cu greutatea cuprinsă între 0-50 grame, percepând pentru acestea un tarif mai mic de 2 lei pe trimitere.

În urma controalelor ANCOM, a reieşit faptul că furnizorul de servicii poştale Total Post Services a încheiat contracte cu mai multe companii pentru prestarea serviciilor poştale cu un preţ mai mic decât cel rezervat furnizorului de serviciu universal, CNPR. Pe lângă aplicarea amenzii, ANCOM a dispus şi modificarea, în termen de 30 de zile, a contractelor care aduc atingere drepturilor furnizorului de serviciu universal.
"Poşta Română va apela, la nevoie, la instanţă pentru recuperarea prejudiciilor financiare şi imagine produse de firmele care i-au încălcat drepturile rezervate", a declarat joi pentru Agerpres Ion Smeeianu, director general Poşta Română.
Sancţiuni de 5% din cifra de afaceri
"În cazul unor abateri grave, amenzile pot ajunge până la 2% din cifra de afaceri, iar în cazul unor încălcări repetate, până la 5% din cifra de afaceri, pentru furnizorii de servicii poştale cu o cifră de afaceri peste trei milioane de lei. ", a declarat Cristin Popa, Directorul Direcţiei Executive Monitorizare şi Control din cadrul ANCOM. 

În aceeaşi măsură însă, ANCOM va verifica şi modul în care CNPR îşi respectă obligaţiile ce îi revin în calitatea sa de furnizor de serviciu universal.
Potrivit ANCOM, orice furnizor de servicii poştale autorizat poate furniza şi servicii din sfera serviciului universal, cu condiţia să respecte drepturile rezervate Poştei Române în ceea ce priveşte limitele de greutate şi de tarif, chiar şi în condiţiile în care acordă expeditorului facilităţi tarifare. Constituie contravenţie încheierea şi derularea unui contract în cadrul căruia preţul pe trimitere este mai mic de 2 lei pentru trimiterile de corespondenţă cu greutatea cuprinsă între 0 şi 50 de grame, livrate la cutiile poştale ale destinatarilor.