Pentru anul trecut, guvernul avea agreat cu FMI un deficit bugetar de 2,25% din PIB, PIB-ul luat în calcul pentru buget fiind de 607,5 miliarde lei. Ceea ce însemna că deficitul bugetar agreat era de 13,67 miliarde lei.
Ulterior, PIB-ul pe 2012 a fost ajustat cu mai mult de 20 de miliarde, până la 585,2 miliarde lei. Practic, deşi pare că deficitul bugetar a fost cu circa 0,3 puncte procentuale mai mare, în termeni nominali depăşirea a fost de doar 1,1 miliarde lei, respectiv 0,19% din PIB.
Comparativ cu anul precedent, când deficitul bugetar a fost de 23,9 miliarde lei, în 2012, deficitul bugetar a cunoscut o restrângere substanţială, venind sub pragul de 3% din PIB, prevăzut de criteriile de la Maastricht.
Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 193,1 miliarde lei, reprezentând 33,0 % din PIB, au fost cu 6,2% mai mari faţă de anul precedent în termeni nominali şi cu 0,3 pp ca pondere în PIB.
Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 207,9 miliarde lei, reprezentând 35,5% din PIB, au crescut în termeni nominali cu 1,0% faţă de anul precedent, dar ca pondere în PIB s-au redus cu 1,5 pp.