Conform noului cadru legal din domeniul telecom, începând cu 25 februarie 2012, în scopul protecţiei consumatorilor, contractele încheiate de aceştia cu furnizorii de servicii de comunicaţii electronice vor conţine mai multe clauze minime obligatorii.

Astfel, contractele încheiate pentru furnizarea de servicii de acces la internet trebuie să conţină clauze referitoare la parametri de calitate precum: viteza nominală/maximă de transfer a datelor, viteza minim garantată, dacă este cazul, întârzierea şi variaţia întârzierii de transfer, rata pierderii de pachete, termenul de la care va începe furnizarea accesului la internet, exprimat în zile calendaristice, precum şi termenele de remediere a deranjamentelor şi de soluţionare a reclamaţiilor utilizatorilor, exprimate în ore. Furnizorii vor publica trimestrial pe paginile lor de internet valorile acestor parametri, prima raportare urmând să aibă loc la data de 25 aprilie 2012.

Parametri de calitate tehnici:
–    viteza de transfer a datelor – în contracte vor fi incluse viteza nominală/maximă de transfer a datelor şi viteza minim garantată de transfer a datelor. În cazul în care furnizorul nu asigură o viteză minim garantată, acesta va menţiona explicit în contract şi în condiţiile generale acest lucru. Majoritatea serviciilor de acces la internet sunt de tip „best effort”, calitatea acestor servicii depinzând în foarte mare măsură de modul de planificare a reţelei de către furnizori.
–    întârzierea de transfer, în cazul în care furnizorul asigură o valoare garantată;
 variaţia întârzierii de transfer, în cazul în care furnizorul asigură o valoare garantată;
–    rata pierderii de pachete, în cazul în care furnizorul asigură o valoare garantată.

Aceste modificări se aplică atât contractelor încheiate începând cu 25 februarie 2012, cât şi contractelor aflate în derulare, furnizorii având obligaţia de a le modifica, precum şi de a informa abonaţii despre acest lucru.
Având în vedere că aceste modificări sunt impuse de prevederile legale, iar nu o manifestare de voinţă a furnizorilor în sensul modificării unilaterale a clauzelor contractuale, utilizatorii aflaţi în perioada minimă contractuală nu vor putea invoca aceste modificări pentru a solicita rezilierea contractului fără plata penalităţilor agreate.

Fii atent atunci când semnezi contractul! Verifică mai ales următoarele:
 
• ce tarife se aplică şi în ce condiţii;
• în cât timp vei fi conectat;
• ce restricţionări ai la utilizarea anumitor servicii/aplicaţii;
• cum poţi anunţa o defecţiune şi în ce termen se remediază;
• taxele pe care trebuie să le plăteşti dacă renunţi la contract înainte de termen;
• în ce condiţii se poate suspenda serviciul;
• la ce despăgubiri ai dreptul dacă furnizorul nu respectă contractul.

ANCOM poate sancţiona furnizorii de servicii de comunicaţii electronice pentru neincluderea în contracte a acestor clauze minime obligatorii şi poate soluţiona litigiile nerezolvate pe cale amiabilă dintre utilizatori şi furnizori pentru nerespectarea acestor clauze. Pentru soluţionarea acestor litigii, utilizatorii se pot adresa ANCOM.
Noile prevederi sunt cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, act normativ care stabileşte cadrul aplicabil la nivel naţional în domeniul comunicaţiilor electronice. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial al României în data de 27 decembrie 2011.