Execuţia bugetului general consolidat la sfârşitul primelor nouă luni din 2015 s-a încheiat cu un excedent de 6,1 miliarde lei, respectiv 0,87% din PIB, faţă de excedentul de 0,4 miliarde lei, respectiv 0,06% din PIB, înregistrat la aceeaşi dată în anul 2014. 

În primele nouă luni, veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 169,1 miliarde lei, reprezentând 24% din PIB, au fost cu 8,8% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar ca pondere în PIB cu 0,7 puncte procentuale. 

Bugetul de stat pentru anul viitor este construit pe un deficit de 2,8% din Produsul Intern Brut pe cash, ceea ce corespunde unui deficit de 2,95% din PIB pe ESA, în condiţiile unor venituri estimate la 227,3 miliarde de lei, respectiv 30,5% din PIB, şi ale unor cheltuieli de 248,2 miliarde de lei reprezentând 33,3% din PIB, potrivit datelor Ministerului Finanţelor.

 AGERPRES