Una dintre cele mai importante măsuri este cea care vizează acordarea unei garanţii de stat de 80% pentru creditele ipotecare luate de profesori şi acordarea unei sume de până la 5.000 de euro pentru cumpărarea locuinţei. De aceaste măsuri pot beneficia cele peste 200.000 de cadre didactice din România.

Acordul are în vedere următoarele măsuri în domeniul educației:

  • Creșterea  sumelor destinate finanțării educației cu cel puțin 15% anual, comparative cu bugetul anului precedent, astfel încât să se ajungă la cel puțin 6% din PIB;
  • Devansarea creșterii salariale prevăzute până în anul 2022, până la data de 1 septembrie 2020;
  • Acordarea a doua salarii brute pe an pentru dezvoltarea personală și materiale didactice;
  • Acordarea unei sume de până la 5000 euro pentru achiziția și modernizarea unei locuințe, precum și cumpărarea terenului necesar construcției, pentru personalul didactic din mediul rural;
  • Acordarea unei garanții de stat de 80% pentru creditele luate în vederea achiziționării unei locuințe;
  • Acordarea unei prime de instalare în cuantum de trei salarii medii brute pe economie pentru personalul didactic care se titularizează în mediu rural;
  • Cadrelor didactice cu o vechime efectivă în învățământ de minimum 30 de ani, li se acordă la pensionare șase salarii medii brute pe economie;
  • Crearea unui cont unic de dezvoltare prin intermediul căruia toate universitățile să  poată demara/ finaliza proiecte de investiții;
  • Construirea a cel puțin 1.000 de grădinițe cu program sportiv.