Banii provin de la Trezorerie, din vărsămintele din privatizări şi merg la Autoritatea de management a POS Mediu, de la Ministerul Mediului.

Ministerul Mediului trebuie, însă, să restituie suma Trezoreriei, până în 17 decembrie 2012, din rambursările primite de la Comisia Europeană, în cadrul POS Mediu, se mai arată în hotărârea de Guvern adoptată în şedinţa din 28 februarie.

‘În scopul asigurării necesarului de finanţare al Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial ‘Mediu’, aferent lunii martie 2012, în vederea efectuării plăţilor în cadrul proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial ‘Mediu’, pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, exclusiv prefinanţările, aferente asistenţei financiare nerambursabile primite de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, se aprobă alocarea temporară de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 100.000 mii lei, din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului’, se arată în HG.

Iniţial, proiectul de HG lansat de Ministerul Mediului în dezbatere publică în ianuarie 2012 prevedea încă 10 milioane de lei aferenţi prefinanţărilor din luna februarie.

În expunerea de motive, hotărârea de guvern este motivată prin faptul că s-au epuizat prefinanţările de la Comisia Europeană din cauza diferenţelor dintre banii veniţi de la CE, ca prefinanţări, şi partea acordată de statul român ca prefinanţare către beneficiarii care desfăşoară proiecte în POS Mediu.

‘În condiţiile epuizării prefinanţării CE, ca urmare a existenţei unei diferenţe substanţiale între procentul de prefinanţare acordat de CE (respectiv 9% pentru FEDR şi 12,5% pentru FC din suma alocată POS Mediu) şi procentul de prefinanţare acordat de România beneficiarilor de proiecte finanţate prin POS Mediu din instrumente structurale (maximum 30%), cât şi valorii reduse a aplicaţiilor de plată transmise la CE pe baza cheltuielilor efectuate de beneficiari, este necesară identificarea altor surse de finanţare a cheltuielilor efectuate în cadrul POS Mediu’, se menţionează în expunerea de motive.

De asemenea, Guvernul urmăreşte ‘asigurarea operativă a fondurilor necesare Autorităţii de Management pentru POS Mediu în vederea efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, cu efecte asupra gradului de absorbţie’, potrivit documentului citat.