Potrivit Legii nr. 416/2001, familiile și persoanele singure au dreptul să primească un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială. Nivelul lunar al acestui venit se raportează la indicatorul social de referință (ISR – al cărui cuantum este și în 2019 tot de 500 de lei), și are următoarele valori:

  • 0,283 ISR (141,5 lei) pentru persoana singură;
  • 0,510 ISR (255 de lei) pentru familiile formate din două persoane;
  • 0,714 ISR (357 de lei) pentru familiile formate din trei persoane;
  • 0,884 ISR (442 de lei) pentru familiile formate din patru persoane;
  • 1,054 ISR (527 de lei) pentru familiile formate din cinci persoane;
  • câte 0,073 ISR (36,5 lei) pentru fiecare altă persoană peste numărul de cinci persoane, care face parte din familie.

Potrivit modificărilor aduse legii, beneficiarii acestui tip de ajutor social sau mai multe persoane apte de muncă din familia beneficiară au obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, diverse acțiuni sau lucrări locale. Dacă se refuză de se presta muncă de către beneficiarii ajutorului social, aceștia pot pierde sprijinul financiar.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între aceste niveluri şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Venitul net lunar se calculează ca o sumă a tuturor veniturilor pe care persoana/familia respectivă le-a obținut în luna anterioară depunerii cererii.

Susținerea familiei este un alt sprijin financiar care se încadrează în categoria de ajutoare sociale și care se acodă familiilor cu venituri reduse care au copii mai mici de 18 ani. Cuantumul lunar al alocației este stabilit în funcție de ISR (care este de 500 de lei), în funcție de cât de mare este venitul net mediu lunar pe membru de familie. În familiile cu mai mulți copii, dacă unul dintre aceștia are mai mult de 20 de absențe nemotivate la școală, atunci el nu este luat în calcul pentru acordarea ajutorului social, dar absențele sale nici nu pot cauza pierderea întregii alocații pentru familia respectivă. Părinții pot cere alocația și pentru acel copil care repetă anul școlar sau care a lipsit nemotivat de mai bine de 20 de ori, dar numai după începerea anului școlar/semestrului următor.

 

Cei cu venituri mici pot beneficia și de un ajutoare pentru încălzirea locuinței. Potrivit OUG nr. 70/2011, acesta reprezintă un ajutor lunar pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece (1 noiembrie – 31 martie), iar acesta poate fi solicitat atât de persoanele care locuiesc singure cât și de familiile cu mai multe persoane. De la 1 ianuarie, dreptul de a primi ajutorul de încălzire revine și persoanelor singure/familiilor cu venituri între 615 și 750 de lei, conform OUG nr. 114/2018. Cuantumul ajutorului diferă în funcție de cum se raportează venitul minim la ISR, dar și după tipul de sistem de încălzire. Pentru a putea beneficia de acoperirea parțială sau integrală a cheltuielilor cu încălzirea, veniturile trebuie să se situeze în aceste limite:

  • în cazul energiei termice: ajutorul poate fi obținut de familiile cu un venit net mediu lunar/membru de până la 1,572 ISR (786 de lei) și de persoanele singure cu un venit net mediu lunar de maximum 2,164 ISR (1.082 de lei);
  • în cazul gazelor naturale, energiei electrice și lemnelor, cărbunilor și combustibililor petrolieri: limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană singură/familie trebuie să fie, în principiu, de cel mult 1,500 ISR (750 lei); limita superioară a venitului a crescut chiar la începutul acestui an, prin OUG nr. 114/2018, de la 615 lei, cât era înainte.

Indemnizația socială pentru pensionari se acordă astfel încât orice pensionar care are o pensie sub nivelul minim să primească cel puțin această valoare. În prezent, valoarea minimă este de 640 de lei dar din septembrie va ajunge la 704 lei. În categoria de ajutoare venite de la stat se încadrează și ajutorul de deces, care se acordă în cazul morții unui asigurat, pensionar sau a unui membru de familie al acestora, iar suma se acordă potrivit Legii bugetului de stat. În cazul decesului asiguratului sau pensionarului, cuantumul este de 4.162 lei iar în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, cuantumul este de 2.081 lei.

 

.