Obiectivul Consiliului UE în acest domeniu este creşterea eficienţei cheltuielilor din cadrul politicii de coeziune prin concentrarea investiţiilor într-o serie limitată de obiective tematice şi prin consolidarea folosirii instrumentelor financiare şi a parteneriatelor public-privat.

Abordarea generală convenită de miniştrii afacerilor europene acoperă patru aspecte:

  • concentrarea tematică, ceea ce înseamnă că fondurile sunt concentrate pe un număr limitat de obiective tematice ce reflectă priorităţile UE în perspectiva anului 2020 şi ţinând cont de nivelul de dezvoltare ale diferiterlor regiuni din UE;
  • instrumente financiare – cele cinci fonduri acoperite de un cadru strategic comun (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul Maritim şi de Pescuit European) pot fi folosite pentru susţinerea altor instrumente financiare, precum credite, garanţii, instrumente cu riscuri distribuite, atât timp cât aceste instrumente tratează nevoi ale pieţei specifice;
  • operaţiuni ce generează venituri nete şi parteneriate public-privat – Consiliul a convenit să reducă cheltuielile eligibile ale unui proiect ce va fi co-finanţat prin luarea în calcul a potenţialului proiectului de a genera venituri nete;
  • cadrul de performanţă, ce include prevederile cu privire la posibilitatea suspendării sau anulării fondurilor în cazul unor performanţe mult sub ţintele stabilite.

În privinţa posibilităţii ca legătura dintre strategia UE pentru creştere şi locuri de muncă (Strategia Europa 2020) şi politica de coeziune să fie garantată prin recomandări specifice pentru fiecare ţară sau de programele naţionale de reformă, preşedinţia daneză a Consiliului UE a decis să aştepte clarificări privind condiţionalitatea macroeconomică din discuţiile asupra cadrului financiar multianual 2014-2020.

Discuţiile în cadrul CAG pe acest subiect vor continua în timpul viitoarei preşedinţii semestriale a Consiliului UE, ce va fi asigurată de Cipru începând cu data de 1 iulie. Noile reguli privind politica de coeziune a UE după 2013 sunt strâns legate de negocierile privind cadrul financiar multianual 2014-2020 (MFF) şi ele vor fi adoptate de Parlamentul European şi Consiliu de îndată ce se ajunge la un acord asupra MFF.