Președintele Klaus Iohannis urmează să anunțe starea de urgență. S-a aflat și ce restricții vom avea de acum înainte.

Stare de urgență în toată țara

S-a aflat ce restricții vom avea de acum înainte. Este vorba despre rrechiziționarea de echipamente de protecție, dezinfectanți, închiderea unor pub-uri, hoteluri, restaurante, interzicerea graduala a circulației rutiere și a metroului.

Se preconizează închiderea cafenelelor, pub-urilor, localurilor.

Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, în care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate și peste 5.800 au decedat, precum și declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de
11.03.2020,
Luând în considerare experiența țărilor grav afectate de evoluția virusului și măsurile care au avut impact pozitiv în limitarea răspândirii acestuia și care au vizat acțiuni în planul sănătății publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităților socioeconomice neesențiale, dar mai ales îngrădirea exercitării unor drepturi și libertăți
fundamentale, fără de care celelalte acțiuni desfășurate nu ar fi putut avea efectul scontat, În contextul măsurilor adoptate la nivelul statelor europene, în principal cele limitrofe, dar și cele cu comunități mari de cetățeni români, din care 12 state au adoptat măsuri speciale prin instituirea unor stări excepționale în scopul prevenirii răspândirii
comunitare a infecției,

Luând act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, Ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în
domeniul social și economic, pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor,

Subliniind necesitatea instituirii stării de urgență pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate la nivel național și internațional pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS -CoV-2,

În considerarea faptului că elementele sus-menționate definesc un context excepțional care nu putea fi previzionat, care vizează interesul public general și care constituie o situație extraordinară, ce impune măsuri excepționale,
Ținând cont de faptul că restrângerea exercițiului unor drepturi nu trebuie să afecteze substanța lor, ci să urmărească un scop legitim, să fie necesară într-o societate democratică și să fie proporțională cu scopul urmărit,

Văzând Hotărârea CSAT nr. 30/2020 privind necesitatea instituirii stării de urgență și planul de acțiune la instituirea stării de urgență,

Având în vedere propunerea Guvernului de instituire a stării de urgență,

În temeiul prevederilor art. 93 alin. (1), ale art. 100 din Constituția României, republicată și ale art. 3 și art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Președintele României
decretează:
Art. 1. – Se instituie starea de urgență pe întreg teritoriul României, pe o durată de 30
de zile.
Art. 2. – Pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și realizarea managementului
consecințelor, raportat la evoluția situației epidemiologice, pe durata stării de urgență este
restrâns exercițiul următoarelor drepturi, proporțional cu gradul de realizare al criteriilor
prevăzute de art. 4 alin. (4):
a) libera circulație;
b) dreptul la viață intimă, familială și privată;
c) inviolabilitatea domiciliului;
d) dreptul la învățătură;
e) libertatea întrunirilor;
f) dreptul de proprietate privată;
g) dreptul la grevă;
h) libertatea economică.
Art. 3. – În scopul prevăzut la art. 2 se stabilesc măsurile de primă urgență cu
aplicabilitate stiripesurse.ro directă și imediată prevăzute în anexa nr. 1.
3
Art. 4. – (1) În scopul prevăzut la art. 2 se stabilesc măsurile de primă urgență cu
aplicabilitate graduală, prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală prevăzute la pct. 1-7 din
anexa nr. 2 se dispun de ministrul afacerilor interne sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu
acordul prim-ministrului, prin ordonanță militară.
(3) Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală, prevăzute la pct. 8 din anexa
nr.2 se dispun de către Ministerul Afacerilor Interne, prin ordin al secretarului de stat, șef
al Departamentului pentru Situații de Urgență sau înlocuitorul legal al acestuia.
(4) Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală se dispun potrivit alin. (2) și
(3) potrivit evaluării realizate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, cu acordul
prim-ministrului, pe baza următoarelor criterii:
a) intensitatea transmiterii intracomunitare a COVID-19;
b) frecvența apariției unor focare într-o zonă geografică;
c) numărul de pacienți critici raportat la capacitatea sistemului sanitar;
d) capacitatea și continuitatea asigurării serviciilor sociale și de utilități publice pentru
populație;
e) capacitatea autorităților publice de a menține și asigura măsuri de ordine și siguranță
publică;
f) măsurile instituite de alte state cu impact asupra populației sau situației economice
a României;
g) capacitatea de asigurare a măsurilor pentru punere în carantină;
h) apariția altor situații de urgență.
(5) Conducerea aplicării măsurilor stabilite prin ordonanțele militare sau prin ordinul
prevăzut la alin.(3) revine Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 5. – (1) Coordonarea integrată a măsurilor de răspuns cu caracter medical și de
protecție civilă la situația de urgență generată de COVID-19 se realizează de către
Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, în colaborare
cu Ministerul Sănătății și cu celelalte instituții implicate în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.
(2) Măsurile dispuse pentru prevenirea COVID-19 ca urmare a hotărârilor
Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență sunt aplicabile și se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 6. – Conducătorii autorităț ilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și
persoanele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite prin prezentul
decret și prin ordonanțele emise de ministrul afacerilor interne.
Art. 7. – Instituțiile sprijină structurile Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea acestuia, în îndeplinirea misiunilor, conform legisla ției în vigoare.
4
Art. 8. – Prezentul decret se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră
în vigoare la data publicării.
Art. 9. – Prezentul decret se transmite Parlamentului în vederea exercitării atribuției
prevăzute de art. 93 alin. (1) din Constituție.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS