„Sănătatea și buna gestionare a oceanelor reprezintă o condiție prealabilă pentru investițiile pe termen lung și crearea de locuri de muncă în sectorul pescuitului și în economia albastră în general. Ca actor mondial în domeniul oceanelor și al cincilea mare producător de pește și fructe de mare din lume, Uniunea Europeană este direct responsabilă de protejarea, conservarea și utilizarea sustenabilă a oceanelor și a resurselor lor. Fondul va permite statelor membre și Comisiei să își onoreze această responsabilitate și să investească în pescuitul sustenabil, în securitatea alimentară, într-o economie maritimă prospera și în mări și oceane sănătoase și productive.”, a declarat comisarul pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella.

Acest fond va contribui, pentru prima dată, la consolidarea guvernanţei internaţionale a oceanelor pentru ca mările şi oceanele să devină mai sigure, mai curate, mai securizate şi să fie gestionate într-un mod mai sustenabil, scrie gazetadeagricultură.info.

Comisa consolidează impactul fondului asupra mediului, punând accentul pe protecţia ecosistemelor marine şi preconizând o contribuţie de 30% din bugetul acestuia pentru atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea, în conformitate cu angajamentele convenite în cadrul Acordului de la Paris.

Pescuitul constituie o sursă vitală de subzistență pentru multe dintre comunitățile costiere din UE și reprezintă un element important al patrimoniului lor cultural. Împreună cu acvacultură, acesta contribuie, de asemenea, la securitatea alimentară și la alimentație.

Fondul va pune un accent deosebit pe sprijinirea micilor pescari de coastă cu nave mai mici de 12 metri, care reprezintă jumătate din forță de muncă din sectorul pescuitului european. De la reforma politicii comune în domeniul pescuitului din 2014, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește refacerea stocurilor de peste, creșterea rentabilității industriei pescuitului din UE și conservarea ecosistemelor marine. Noul fond va continuă să sprijine aceste obiective socioeconomice și de mediu.

 În ceea ce privește economia maritimă, Comisia propune consolidarea sprijinului sau comparativ cu perioadă 2014-2020. Este vorba despre un sector economic cu un potențial ridicat, a cărui producție la nivel mondial este estimată în prezent la 1,3 mii de miliarde EUR și ar putea deveni cel puțin de două ori mai mare până în 2030. Fondul maritim va permite realizarea de investiții în noi piețe, tehnologii și servicii maritime, precum energia oceanică și biotehnologia marină. Comunitățile costiere vor primi un sprijin mai substanțial și mai amplu pentru stabilirea de parteneriate locale și de transferuri de tehnologii în toate sectoarele economiei albastre, inclusiv în acvacultură și turismul de coastă.