Toate firmele care au înregistrat datorii care au depășit cu 60 de zile termenul de scadență și sunt mai mari de 15.000 de lei (firme mari), 10.000 de lei (firme medii) sau 5.000 de lei (firme mici și persoane fizice) au intrat automat în sistemul de split TVA.

Concret, să luăm exemplul TVA-ului aferent lunii martie 2018, care va avea scadența la 25 aprilie 2018. Dacă acesta nu va fi achitat până cel târziu la 23 iulie 2018, atunci când s-ar împlini termenul de 60 de zile lucrătoare de la scadență, iar  suma datorată va depăși plafoanele stabilit prin actul normativ, contribuabilul va aplica sistemul split TVA începând cu 1 septembrie 2018, adică la data de întâi a celei de-a doua luni următoare celei în care termenul de 60 de zile lucrătoare de la scadență s-a împlinit.

Pentru operatorii economici ce au înregistrat datorii mai mari decât respectivele plafoane la 31 decembrie 2017 și nu au achitat TVA scadentă până la 31 ianuarie 2018, aplică sistemul split TVA de la 1 martie 2018. În cazul firmelor aflate în insolvență, la final de 2017, acestea au intrat în sfera de aplicare a mecanismului plății defalcate a TVA la 1 martie 2018. Totodată, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA ce vor intra în sfera legislației privind insolvența pe parcursul lui 2018 au obligația să notifice ANAF până pe data de 1 a lunii următoare intrării în insolvență, urmând să aplice sistemul în cel mult trei zile de la depunerea notificării.

În cazul nedepunerii unei notificări în acest sens, Fiscul va înscrie din oficiu respectiva persoana impozabilă în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, când va constanta că respectiva este în insolvență. Firmele care optează benevol pentru aplicarea sistemului, fără a avea o asemenea obligație, vor aplica sistemul în trei zile de la data depunerii la ANAF a notificării.

Atenție la plăți

Toate companiile care aplică split TVA sunt obligate să își notifice toți colaboratorii și furnizorii cu privire la plățile pe care le au de făcut către aceste companii. Daca sunteți plătitor de TVA și colaborați cu firme care aplică plata defalcată,  e important să știți că sunteți obligat, la plata unei facturi, să achitați separat TVA, într-un cont special.  Companiile sunt obligate, astfel, să își verifice fiecare furnizor înainte să facă un virament bancar, altfel, sunt pasibili de amendă.

 

„Constituie contravenţii plata TVA de către persoanele impozabile şi instituţiile publice în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în termen de 7 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate, fără a depăşi 30 de zile lucrătoare de la data plăţii eronate“, se regăsește în lege. Verificarea se face pe site-ul ANAF, în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.

Split TVA, în economia românească

Potrivit datelor oficiale oferite de Fisc, până în prezent, în România sunt aproximativ 18.000 de firme care aplică plata defalcată a TVA, din care doar 388 au ales să se conformeze voluntar acestui mecanism. Aproape 11.000 dintre aceste companii plătitoare de TVA au fost automat introduse în split TVA din cauza restanțelor la plata taxelor la bugetul de stat. De asemenea, aproape 7.000 de companii în insolvență sunt și ele incluse în mecanism. Tot potrivit datelor ANAF, mai puțin de 400 de mii de persoane juridice și fizice sunt plătitoare de TVA.

Măsura poate fi însă, eliminată, dacă răspunsul Comisiei Europene cu privire la aplicarea ei va fi negativ. Ministerul Finanțelor a solicitat în luna februarie a acestui an, Comisiei Europene, derogare pentru Split TVA de la directiva UE privind sistemul comun de TVA. Cererea vine după ce, anul trecut, același minister considera că nu e necesară o derogare din partea CE pentru aplicarea split TVA.

Momentan, Comisia Europeană analizează solicitarea de derogare, având la dispoziție 8 luni pentru a finaliza procedura. După obținerea tuturor datelor, vor fi informate statele membre și se va pregăti o propunere pentru Consiliul European, privind acordarea sau neacordarea derogării.