Țările din întreaga lume iau măsuri în vederea combaterii efectelor crizei financiare şi economice globale. Din perspectivă fiscală, abordările în acest acest sens numără pachete stimulative, măsuri ad-hoc, prevederi temporare, accelerarea procesului de implementare a unor măsuri planificate anterior sau, alternativ, adoptarea tuturor acestor abordări în acelaşi timp.

Aceste măsuri au fost luate în contextul stabilirii bugetelor naţionale pe anul 2009, ele fiind, în cele mai multe cazuri, implementate cu scopul specific de a diminua sau neutraliza efectele recesiunii economice, însă există şi cazuri în care măsurile luate au o influenţă incidentală în contracararea crizei. Mai mult, datorită situaţiei de urgenţă create, aceste măsuri au parcurs procesul legislativ într-un mod mai eficient decât s-ar fi întâmplat în mod normal.

Cu scopul de a veni în întâmpinarea nevoilor de informare a contribuabililor, precum şi a autorităţilor, Deloitte a realizat un raport – “Soluţii fiscale pentru criza economică globală” – care cuprinde un rezumat al măsurilor fiscale adoptate de peste 50 de ţări din întreaga lume în vederea contracarării efectelor crizei economice globale.

Raportul oferă un rezumat al măsurilor fiscale luate de diverse economii din întreaga lume şi se concentrează în principal asupra aspectelor privind impozitul pe profit, impozitele indirecte şi impozitul pe venit.

Cu titlu de exemplu, Bulgaria a implementat anumite măsuri cum ar fi scutirea de impozit pe o perioadă de 5 ani pentru investiţii în regiuni defavorizate; scutiri/reduceri de impozite pe venit pentru familii tinere care plătesc dobânzi la credite imobiliare. În Cehia, rata de impozit pe profit a fost redusă de la 21% la 20%, rata contribuţiilor sociale de sănătate pentru angajaţi şi angajatori a fost redusă, iar rambursările de TVA se soluţionează mai repede pentru contribuabilii care depun electronic declaraţiile fiscale. În Ungaria, o serie de măsuri fiscale au fost propuse în vederea impozitării consumului şi nu a venitului; impozitul pe venit şi contribuţiile sociale aferente vor fi reduse.

Marea Britanie a redus cota de TVA pentru o perioadă de un an de la 17,5% la 15% şi a permis amânarea plăţii impozitelor pentru societăţile care au fost afectate de perioada de criză dar care, desigur, pot demonstra necesitatea unor astfel de amânări. Atât Olanda, cât şi Spania au introdus măsuri stimulative referitoare la metode de amortizare accelerată pentru investiţiile efectuate în 2009. În sfera TVA, Belgia a redus cota de TVA pentru construcţiile de locuinţe noi de la 21% la 6 %.