Corpul de Control al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale( MADR) a făcut publice rezultatele controalelor efectuate la Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funiare(ANIF) și la Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie(ANARZ ). În urma controalelor au fost constatate nereguli grave la cele două instituții, similare celor întâmplate la CFR, pe vremea când la conducerea societății se afla- celebrul de acum- Mihai Necolaiciuc, și ca urmare, MADR a sesizat DNA și Direcţia de investigare a Fraudelor din cadrul IGPR.

Achiziții pe sprânceană

La ANIF- societate cu pierderi uriașe, introdusă de câțiva ani în supraveghere financiară, Corpul de Control al MADR a constatat că activitatea de achiziţii derulată în perioada 2008-2010, s-a realizat ”cu încălcarea vădită a art. 2, alin. (2), lit. f, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare –eficienţa utilizării fondurilor publice”.  Concret, s-a constatat că, în perioada 2009-2010, ANIF a realizat achiziţii de produse, fără să aplice o procedură legală privind achiziţiile publice, de la SC FLUID PRES SRL, cu sediul în Bucureşti, în sumă totală de 3.518.474,67 lei (inclusiv TVA), în cantităţi mari şi la preţuri cu mult peste oferta pieţei, produse care, în mare parte, nu au fost strict necesare activităţii de îmbunătăţiri funciare, sunt de calitate slabă, majoritatea provin din China, multe fiind şi acum pe stoc în unităţile ANIF. Pe de altă parte, raportul de control nr. 12664/30.03.20121, încheiat de auditorii publici externi ai Curţii de conturi, relevă faptul că, ”ANIF a mai achiziţionat, în cursul anului 2010, fără să aplice o procedură legală privind achiziţiile publice, scule, unelte şi mijloace demică mecanizare, la o valoare mare, calitate slabă, parte dintre ele fiind şi acum pe stoc, nedovedindu-şi astfel utilitatea, şi de la agentul economic SC ARSIS TUB INVEST SRL, valoarea achiziţiilor însumând 451.972,98 lei”. Sunt date și câteva exemple:  bidinea păr (50×100 mm) – 100 buc., preţ unitar – 67 lei, fără TVA; rolă trafalet + mâner – 150 seturi, preţ unitar – 50,67 lei, fără TVA; gletieră plastic 280×130 mm – 70 buc., preţ unitar –21,50 lei, fără TVA, etc.

Prețuri umflate

Corpul de Control a constatat de asemenea că ANIF a continuat în luna iunie 2011 achiziţionarea de materiale pentru activitatea de apărare, la preţuri ridicate, de la SC EUROMETAL CONSTRUCT SRL, prin Sucursala Teritorială Olt-Argeş cu sediul în Giurgiu. De exemplu, ANIF a achiziţionat anul trecut de la SC EUROMETAL CONSTRUCT SRL: materiale din lemn (1.986.759,19 lei), materiale feroase (661.530,82 lei), materiale de protecţie (310.689,80 lei), materiale de uz gospodăresc (301.049,17 lei), materiale dezinsecţie (524.610,71 lei) şi 608 tone pietriş (95.099,73 lei), în valoare totală de 3.879.738,73 lei. Printre aceste materiale se află: fascine (din ramuri de salcie) Fi 30 cm, L = 3-4 m, preţ: 18,5 lei/buc/2008, 19,24 lei/buc/2010 şi 24,77 lei/buc în 2011 (preţ ofertă fascine în 2011 cca. 7 – 8 lei/buc); pari de lemn CR Fi 8-12 cm, L = 1-3 m, preţ: 19 lei/buc/2008, 19,76 lei/buc/2010 şi 25,20 lei/ buc în 2011 (preţuri mult mai mari decât cele de pe piaţă) ;  scânduri (răşinoase) 2,5 cm, L = 4 m, preţ de achiziţie în 2011 de 836,95 lei/mc, în condiţiile când oferta pieţei era de cca. 550 lei/mc;  pietriş 8-15 mm, preţ de achiziţie în 2011 de 156,41 lei/mc, oferta pieţei sub 100 lei/mc, etc. Sucursala Teritorială SOMEŞ CRIŞ, conform dispoziţiilor conducerii ANIF, a organizat procedură de achiziţie pe baza cererii de oferte, fiind selectată oferta SC MITALTEH GRUP SRL, care a furnizat produse în sucursalele teritoriale ale ANIF, în sumă totală de 2.626.373,97 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 637.469,41 euro, la cursul de 4,12 lei/euro, fără să existe contract încheiat între cele două entităţi. Corpul de Control a constatat că, la fel ca în cazul celorlalte achiziţii realizate în anul 2010 şi 2011 de ANIF, preţul majorităţii produselor furnizate de SC MITALTEH GRUP SRL este de câteva ori mai mare decât oferta similară de pe piaţă şi că multe dintre aceste produse nu au legătură cu activitatea de îmbunătăţiri funciare. Exemple: roabă cuvă metal – 45 buc, preţ fără TVA – 760 lei/buc; fasunguri normale – 50 buc, preţ fără TVA – 22,90 lei/buc (preţ pe piaţă maxim 10 lei/buc); coadă lopată – 90 buc, preţ fără TVA – 31,30 lei/buc; greblă 22 dinţi fără coadă – 50 buc, preţ fără TVA – 102,90 lei/buc; târnăcop cu coadă fibră 2,5 kg – 45 buc, preţ fără TVA – 493,30 lei/buc ; mâner prelungitor pt. trafalet Al Flexi 1800-3600 mm – 5 buc, preţ fără TVA – 237,10 lei/buc (preţurile sunt exagerate). Alte achiziții la prețuri umflate au fost efectuate de la  SC PETROL ROMINVEST SA şi SC TB& R STEEL CONSULTING SRL, ambele cu sediul în Bucureşti. De exemplu, au fost achiziţionate şi plătite, în cursul anului 2011 de la SC PETROL ROMINVEST SA, produse în valoare totală de 1.714.373,78 lei, echivalentul a 408.184,23 euro, la cursul de 4,2 lei/euro, iar de la SC TB& R STEEL CONSULTING SRL, au fost achiziţionate şi plătite produse în sumă de 1.255.808,21 lei, echivalentul a 299.001,95 euro, la cursul de 4,2 lei/euro.

Produse expirate

Inspectorii Corpului de Control au constatat că au fost livrate produse în cantităţi mai mari decât cele comandate, că produsele nu erau însoţite de documente de provenienţă, certificate de calitate şi de garanţie, multe fiind fabricate în anii 1980 – 1990. S-au constatat discrepanţe foarte mari între preţul de achiziţie în SEAP şi preţul de piaţă al produselor respective, astfel: voltmetru 0-150 V – preţ de achiziţie 290 lei/buc, fără TVA ( 33 lei/buc preţul pieţei, fără TVA); transformator curent CITI 05-750A – preţ de achiziţie 3.200 lei/buc, fără TVA ( 144 lei/buc preţul pieţei, fără TVA); ampermetru 0-300A – preţ de achiziţie 500 lei/buc, fără TVA ( 60 lei/buc preţul pieţei, fără TVA); transformator curent CITI 05-200A – preţ de achiziţie 1.900 lei/buc, fără TVA ( 60 lei/buc preţul pieţei, fără TVA); transformator curent CITI 05-600A – preţ de achiziţie 3.200 lei/buc, fără TVA ( 89 lei /buc preţul pieţei, fără TVA), etc. Valoarea produselor livrate în plus de cele două societăţi însumează 2.331.458 lei.

Aceeași situație gravă la ANARZ

La la Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproductive în Zootehnie (ANARZ), Corpul de Control al MADR  a constatat, de asemenea, nereguli grave pentru care a fost sesizată Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR . Astfel, s-a constatat că ANARZ a  achiziţionat mai multe sisteme pentru punerea în funcţie a instalaţiilor proprii de producere a azotului lichid în valoare totală de 654.844 lei, echivalentul a 150.000 Euro, în condiţiile în care activitatea de însămânţări artificiale s-a externalizat, începând cu privatizarea manoperei, în anul 1997, iar din anul 2007 activitatea de achiziţie a MSC congelat de taur şi difuzarea lui la punctele de însămânţări artificiale a fost trecută la asociaţii şi/sau organizaţii private. Ca urmare ANARZ îi revine doar rolul de monitorizare al acesteia, iar consumul pentru funcţionarea băncii de gene din cadrul ANARZ este foarte mic. Ca urmare, investiţia este ineficientă şi încalcă prevederile Regulamentului CE privind sprijinul mascat acordat din bugetul de stat. De asemenea, s-a constatat că laboratorul de referinţă din cadrul OARZ Mureş, pentru care s-a achiziţionat Echipament GC-MS-MS pentru determinarea reziduurilor, în valoare de 1.849.987 lei, echivalentul a 420.000 Euro nu este funcţional, nu este autorizat şi acreditat RENAR, echipamentul nu este în stare de funcţiune.

Contracte ”cosmetizate”

Sistemul de identificare şi înregistrare a ecvideelor a necesitat o investiţie totală de 4.640.851,27 lei din care 4.582.799,00 lei, echivalentul a 1.055.000 Euro, reprezintă extinderi ulterioare (98,7%). S-a pornit de la un contract în valoare de 58.052.27 lei, ulterior semnându-se alte contracte cu acelaşi obiect de activitate; astfel s-a ajuns la o suma în echivalentul a 1.055.000 Euro. Corpul de Control a constatat că, până la termenul limită de 30 noiembrie 2008, nu s-a încheiat contractul de achiziţii, prevăzut prin Programul PHARE pentru dotarea cu aparatură a celor 5 laboratoare şi a celor 12 mijloace de transport, suma de 3.300.000 Euro nu a mai putut fi utilizată iar investiţia este nefinalizată. În acest moment mijloacele de transport, clădirile în care sunt amenajate laboratoarele şi instalaţiile din dotarea acestora se degradează.

Plăți fictive

Pe de altă parte, s-a constatat că atribuirea contractelor privind serviciile de pază umană, monitorizarea sistemelor de alarmă şi instalarea de sisteme antiefracţie s-a făcut cu încălcarea prevederilor art. 2), alin. 1) şi alin. 2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare. Iată și alte constatări cu privire la neregulile de la ANARZ: Pentru verificarea din punct de vedere tehnic a unui recipient, pe care nu-l foloseşte, ANARZ a plătit aproximativ 714 Euro; S-a încheiat un contract în valoare de 76.880 lei, echivalentul a 17.470 Euro pentru  întocmirea studiilor de fezabilitate în vederea reabilitării sediilor ANARZ, OARZ Cluj, OARZ Mureş şi Şcoala de operatori însămânţători Dej, dar nu a continuat elaborarea proiectelor şi demersurile pentru aprobarea finanţării, iar lucrările efective de reabilitare a clădirilor nu au fost demarate până la data controlulu: Administraţia Naţională “Apele Române” a refuzat să preia stocuri de produse pentru apărare în valoare totală de 2.725.634,03 lei, echivalentul a 612.502,03 euro la cursul de 4,45 lei/1euro. Iată și câteva dintre  produsele refuzate la preluare:  motocoasă cu coarne, achiziţie 2007, preţ unitar – 6.975,75 lei;  barcă ANGLER, achiziţie 2010, preţ unitar – 4.803,76 lei/buc; frigider 240 l, achiziţie 2008, preţ unitar – 1.767,15 lei (6 buc. valoare totală = 10.602,90 lei);  scoabe oţel, achiziţie 2008, preţ – 33,29 lei/buc. (1.335 buc. valoare totală = 44.442,15 lei);  piatră brută, achiziţie 2008, preţ – 117,45lei/tonă (9.285,50 tone valoare totală =1.090.581,98 lei); pietriş, achiziţie 2008, preţuri – 141,61/ 141,64/ 156,41 lei/mc, (cantitate 660 mc,valoare totală = 95.245,35 lei), etc.