Absolvenții clasei a VIII-a au avut de rezolvat mai multe subiecte în cadrul simulării Evaluării Naționale. Acestea au fost redactate sub forma unei broșuri, iar elevii au trebuit să scrie direct în această broșură.

Subiectele sunt elaborate pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora, conform programelor aprobat prin ordin de ministru.

Obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unui examen real şi optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Rezultatele obţinute de elevi la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care acestea s-au desfăşurat, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Rezultatele obţinute la simulare nu se contestă şi nu se trec în catalog. Totuşi, în situaţiile excepţionale în care se doreşte consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesaţi.

Marţi este programată proba scrisă la Matematică, iar elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine miercuri proba la Limba şi literatura maternă.

Care au fost subiectele?

Subiectul I

Acest subiect s-a axat pe două texte la prima vedere, primul din opera „Dacia Felix” a lui Cezar Petrescu, al doilea din „Oameni, fapte, amintiri”, a lui Francisc Munteanu. Subiectul a fost împărțit în două categorii, A (9 cerințe) și B (8 cerințe).

Pentru rezolvarea acestui subiect elevii primesc 70 de puncte.

Subiectul al II-lea

Acest subiect a constat într-o compunere de minim 150 de cuvinte pentru caracterizarea personajului Domnul Preda, din textul lui Cezar Petrescu. Caracterizarea trebuia să aibă în vedere mai multe caracteristici.

Pentru rezolvarea acestui subiect elevii primesc 20 de puncte.

Sursa: edupedu.ro