Conform sursei citate, veniturile din dividende, dobânzi şi alte venituri la 31 decembrie 2016, în sumă de 123,6 milioane de lei, au crescut cu 307,8% faţă de cele realizate în anul 2015. Creşterea este determinată în principal de veniturile din dividende, în urcare cu 328,9% raportat la 2015. 

La 31 decembrie 2016, câştigul net din vânzarea activelor în sumă de 94,7 milioane de lei este în scădere cu 22,4% faţă de anul precedent, ca urmare a diminuării volumului tranzacţiilor realizate în anul 2016. 

Potrivit raportului, cheltuielile cu ajustări pentru deprecierea activelor, în sumă de 46,9 milioane de lei la finalul lui 2016, reprezintă în principal deprecierea titlurilor OMV Petrom (SNP), Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Electromagnetica (ELMA), Casa de Bucovina, Agribusiness, Reale Estate Asset, Opportunity, Lactate Natura, Catalist, ca urmare a scăderii valorii juste a acestora sub cost cu peste 30%. 

Alte cheltuieli operaţionale includ cheltuielile de funcţionare, care au crescut cu 18,4% faţă de anul 2015. Impozitul pe profit a fost stabilit în baza prevederilor Codului fiscal în sumă de 10,5 milioane lei şi include şi cheltuielile cu impozitul aferent dividendelor evidenţiate la valoarea brută în sumă de 5,7 milioane lei. 

Activele totale deţinute de SIF Moldova la 31 decembrie 2016, în valoare de 1,719 miliarde de lei, au crescut cu 17,9% faţă de anul 2015, ca efect al creşterii valorii juste a activelor financiare şi a activelor imobilizate. În cadrul activelor totale, ponderea o deţin activele financiare, respectiv 99,23%, cuprinzând în principal activele financiare disponibile pentru vânzare, numerar şi echivalente şi investiţii deţinute până la scadenţă. 

AGERPRES