Şeful SGG, Attila Dezsi, a semnat, miercuri, Acordul de finanţare nerambursabilă pentru România din partea Băncii Mondiale. “Ne dorim ca prin acest proiect să dezvoltăm un sistem de monitorizare şi evaluare a principalelor reforme structurale implementate de Guvernul României, în vederea asigurării unei coordonări eficiente la nivelul administraţiei publice central”, a declarat Attila Dezsi.
El a precizat că SGG va primi sprijin de la experţii Băncii Mondiale pentru a defini un mecanism de cooperare între ministerele de linie implicate în activitatea de monitorizare – evaluare.
“’În acest sens, cu sprijinul experţilor Băncii Mondiale, intenţionăm să inventariem şi să corelăm documentele strategice şi de planificare ale Guvernului, să dezvoltăm un set comun de indicatori de măsurare a impactului măsurilor în implementare, să definim un mecanism de cooperare între ministerele de linie implicate în activitatea de monitorizare-evaluare, să întărim capacitatea ministerelor de a monitoriza implementarea planurilor de acţiune şi, totodată, să instruim personalul tehnic necesar operaţionalizării acestui mechanism”, a explicat şeful SGG.
Proiectul va fi implementat pe o perioadă de trei ani, iar indicatorii dezvoltaţi vor contribui la monitorizarea modului de implementare a politicilor guvernamentale şi la identificarea unor eventuale arii problematice care necesită o atenţie deosebită, menţionează SGG.
Accentul se va pune pe planurile de acţiuni elaborate în baza analizelor funcţionale ale Băncii Mondiale, realizate conform Memorandumului de înţelegere semnat cu Comunitatea Europeană la data de 23 iunie 2009.