Finanţarea nerambursabilă vizează elaborarea unui sistem de monitorizare şi evaluare a planurilor de acţiuni realizate pe baza analizelor funcţionale ale Băncii Mondiale, potrivit SGG.
Scopul proiectului este operaţionalizarea unui sistem de monitorizare şi evaluare a principalelor reforme structurale implementate de Guvernul României, în vederea asigurării unei coordonări orizontale eficiente la nivelul administraţiei publice centrale.
Principalele activităţi se referă la inventarierea şi corelarea documentelor strategice ale Guvernului, la dezvoltarea unui set comun de indicatori de măsurare a impactului măsurilor, la definirea unui mecanism de cooperare între instituţiile implicate în activitatea de monitorizare și evaluare precum şi la instruirea personalului tehnic necesar implementării acestui mecanism.
”Prin acest proiect, dorim să dezvoltăm un sistem unic de monitorizare și evaluare a principalelor măsuri de modernizare a administraţiei publice implementate de Guvern, cuprinse în documentele programatice majore. Implementarea acestui nou proiect va avea o durată de trei ani iar indicatorii dezvoltaţi ne vor ajuta să urmărim pas cu pas modul de implementare, atingerea rezultatelor propuse şi eventualele puncte slabe care necesită o atenţie sporită”, a declarat secretarul general al Guvernului, Attila Dézsi.