Executivul comunitar își exprimă îngrijorarea în ceea ce privește neîndeplinirea angajamentelor pe care cele două state membre trebuie să le respecte, angajamente ce decurg din directiva europeană privind comerțul cu armament, muniție și material de război.
Dacă prevederile directivei nu au fost pe deplin implementate în toate țările UE, companiile și contribuabilii nu pot beneficia de accesul rapid și transparent  de pe această piață, iar concurența are de suferit.
Cele două țări trebuiau să implementeze prevederile directivei până la data de 20 august 2011. Comisia solicită Bulgariei și Luxemburgului să respecte legislația comunitară din domeniu și să transpună directiva privind comerțul cu armament, muniție și material de război.
Dacă autoritățile naționale ale celor două state membre nu oferă executivului comunitar un răspuns adecvat în următoarele două luni, Comisia Europeană le va deferi Curții de Justiție a UE și va solicita și amenzi.