Această evaluare, care va include o analiză de bilanţ şi un test de stres individual, reprezintă un pas major pentru întărirea viabilităţii şi încrederii în sector.

Exerciţiul vine în urma misiunii comune a Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi Comisiei Europene, care s-a desfăşurat în Bucureşti în luna iunie şi care a avut loc în contextul celei de-a treia evaluări a aranjamentului Stand-by încheiat cu FMI şi a primei evaluări din programul preventiv de balanţă de plăţi încheiat între România şi Uniunea Europeană.

O evaluare a activelor şi pasivelor asigurătorilor, care include nivelul provizioanelor tehnice, aspecte legate de guvernanţă şi teste de stres individuale sunt parte din exerciţiu. Asigurătorii care participă la evaluarea independentă vor reprezenta cel puţin 80% din piaţa din România.

Testarea la stres sau rezistenţa la şocuri a sectorului de asigurări va fi efectuată folosind standardele stabilite în legislaţia Solvency II şi va oferi un exerciţiu relevant atât pentru asigurători, cât şi pentru supraveghetor, în vederea implementării legislaţiei de la 1 ianuarie 2016.

Exerciţiul va fi realizat de către consultanţi independenţi, care vor fi coordonaţi şi supravegheaţi de către un Steering Comittee (un comitet responsabil pentru stabilirea şi implementarea agendei exerciţiului). Evaluarea independentă este programată a se încheia până la 30 iunie 2015.AGERPRES