Consiliul Concurenţei analizează operaţiunea prin care EximBank, Banca de Export-Import a României, controlată de stat, va prelua Banca Românească, prin achiziţionarea a 99,28% din capitalul social al acesteia.

”În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această operaţiune este o concentrare economică ce trebuie supusă controlului Consiliului Concurenţei. Autoritatea de concurenţă va evalua această tranzacţie în scopul stabilirii compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, precizează Consiliul Concurenţei.

Banca Românească este membră a grupului National Bank of Greece, care deţine 99,28% din capitalul social al acesteia. Banca Românească este o bancă comercială care oferă o gamă largă de servicii bancare de retail şi corporate.

EximBank are ca acţionar majoritar statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, care deţine 95,374% din capitalul social. Banca înfiinţată în 1992 operează atât în numele statului, cât şi în nume propriu oferind, pentru persoanele juridice rezidente sau nerezidente, finanţări, cofinanţări, refinanţări, garantări, alte operaţiuni bancare, asigurări şi reasigurări ale operaţiunilor de comerţ exterior românesc.