Mai exact, Ministerul Muncii a propus Guvenrului printr-un memorandum o serie de modificări. Acestea vizează salarizarea perosnalului plătti din fonduri publice printre care sporuri de maxim 20% din salariul de bază.

Astfel, Ministerul cere unifrmizarea salariilor din primării, dar și spor de performanță lunar. Totodată, sursa citată precizează introducerea unor noi grile de salarizare pentru administrațiile publice locale și plafonarea sporurilor la 20% din salariul de bază.

În același timp, se mai propune și revizuirea modului de acordare al sporurilor, în funcție de condițiile de muncă ale angajaților.

„Se propun o serie de principii care vor fi avute în vedere la elaborarea cadrului normativ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, printre acestea numărându-se reanalizarea coeficienților de ierarhizare pentru fiecare familie ocupațională de funcții bugetare, cu respectarea raportului de 1 la 12, dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază, și înmulțirea coeficienților cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare – 2300 lei, introducerea unor grile de salarizare pentru administrația publică locală, corespunzător funcțiilor publice și funcțiilor contractuale, plafonarea sporurilor la 20% din salariul de bază, la nivel individual, precum și revizuirea sistemului de acordare a sporurilor, respectiv sporurile pentru condiții de muncă la care expunerea la condiții de muncă este aceeași, indiferent de funcția deținută, se vor acorda în cuantum fix, ca spor de până la 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată”, potrivit Memorandumului.

Toate sporurile salariaților trebuie analizate

Pe lângă cele menționate anterior, Ministerul mai propune Guvernului și analizarea categoriilor de sporuri. Mai exact, se cere menținerea sporurilor relevante și acordare unui spor de performanță lunar, doar în cazul angajaților care au participat la obținerea unor anumite rezultate deosebite în cadrul instituției în care își exercită activitatea.

Sursa citată mai precizează că există discrepanțe salariale destul de mari în sectorul bugetar, lucruri care trebuie modificate. Totodată, se subliniază faptul că unele discrepanțe salariale au apărut în contextul unor ”hotărâri judecătorești definitive, prin care au fost acordate anumite drepturi salariale pe legislația anterioară Legii-cadru nr.153/2017”.

„În prezent, în sectorul bugetar se identifică o serie de discrepanțe salariale, unele apărute în urma aplicării legislației anterioare privind salarizarea personalului bugetar, iar altele identificate după data apariției Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv luna iulie 2017, ca urmare a modificărilor legislative succesive ale Legii-cadru în vigoare în Parlament, prin care unele categorii de personal au fost favorizate în raport cu celelalte categorii de personal din sectorul bugetar. Mai mult decât atât, o serie de discrepanțe au apărut și ca urmare a efectelor unor hotărâri judecătorești definitive, prin care au fost acordate anumite drepturi salariale pe legislația anterioară Legii-cadru nr.153/2017”, motivează Ministerul Muncii.

De menționat este faptul că, inițiatorul cere totodată Ministerul să transmită în termen de maxim 30 de zile toate propunerile și observațiile cu privire la îmbunătățirea legislației privind salarizarea în domeniul de competență, „în vederea reașezării politicilor salariale în conformitate cu principiile prezentate în Memorandum”.