Ministrul Sănătății vrea ca legea malpraxisului să fie modificată

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, crede că legea malpraxisului trebuie modificată și adaptată. Există două elemente importante: protejarea personalului medical și existența unui sistem de asigurări care să permită despăgubirile necesare, fără a fi împovărător.

Un proiect propus de Colegiul Medicilor ar fi făcut dificilă practicarea profesiei, din cauza primelor de asigurare mari și fără limită, care ar fi putut împiedica obținerea dreptului de liberă practică. El a considerat că o primă de 1.000 de euro pe lună pentru un medic este exagerată. A format un grup de lucru pentru a discuta cu toate organismele profesionale interesate, inclusiv Ordinul Asistenților Medicali, pentru a elabora o lege unitară care să servească interesele tuturor profesioniștilor din domeniul sănătății.

„Legea malpraxisului trebuie modificată şi trebuie adaptată. Există două elemente aici: unul care se referă la protejarea personalului medical, nu numai a medicilor, pentru că şi asistenţii medicali trebuie să beneficieze de acest lucru, dar trebuie să existe totuşi un sistem de asigurări pe care îl încheie personalul medical care pe de o parte să permită aceste despăgubiri la care faceţi referire, dar nici nu trebuie să fie împovărătoare.

A circulat un proiect făcut de Colegiul Medicilor care din păcate ar fi făcut foarte dificilă practicarea profesiei pentru că sistemul sau primele de asigurare care erau acolo nu aveau niciun fel de limită şi puteau să ducă la imposibilitatea obţinerii dreptului de liberă practică dacă nu plăteau o sumă mare, de exemplu 1.000 de euro pe lună să plătească un medic mie mi se pare foarte mult. Era un sistem care ar fi mers în cascadă şi care ar fi împovărat foarte mult medicii.

Trebuie să găsim, să stăm la masă, eu am făcut un grup de lucru exact în acest sens, am invitat Colegiul Medicilor, Ordinul Asistenţilor Medicali care fusese exclus de la redactarea acelui proiect, toate celelalte organisme profesionale interesate pentru că trebuie să avem o lege unitară care să deservească interesul tuturor categoriilor de profesionişti care lucrează în domeniul sănătăţii”, a zis ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, sanatate
SURSA FOTO: Facebook, ministerul Sanatatii

Ce prevede legea malpraxisului?

Conform Art. 1, (1) personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, neglijență sau cunoștințe medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenție, diagnostic sau tratament.

(2) De asemenea, personalul medical este răspunzător pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglementărilor prezentei legi privind confidențialitatea, consimțământul informat și obligativitatea acordării asistenței medicale.

(3) Personalul medical este responsabil pentru prejudiciile produse în exercitarea profesiei atunci când își depășește limitele competenței, cu excepția cazurilor de urgență în care nu este disponibil personal medical ce are competența necesară.

(4) Răspunderea civilă nu înlătură răspunderea penală, atunci când fapta cauzatoare de prejudiciu s-a produs deliberat, cu rea-credință.

Potrivit Art. 2, personalul medical nu este răspunzător pentru daunele și prejudiciile produse în exercitarea profesiunii:

  • când acestea se datorează condițiilor de lucru, dotării insuficiente cu echipament de diagnostic și tratament, infecțiilor nosocomiale, efectelor adverse, complicațiilor și riscurilor în general acceptate ale metodelor de investigație și tratament, viciilor ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor și dispozitivelor medicale și substanțelor medicale și sanitare folosite;
  • când acestea sunt consecința directă sau indirectă a indicațiilor scrise sau dovedite ale șefului ierarhic superior. În acest caz, responsabilitatea revine persoanei care a formulat indicația;
  • când acestea sunt consecința directă sau indirectă a aplicării regulamentelor și reglementărilor legale în vigoare;
  • când acționează cu bună-credință în situații de urgență.