Ministerul Finantelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de HG pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 875/2011privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
Una dintre prevederile puse în dezbatere vizează situația în se constată nereguli care provin din necorelări între legislația națională și reglementările comunitare: ”dacă din acest motiv, nu se poate stabili un debitor, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene întocmesc și prezintă referatele la unitățile de trezorerie a statului la care au virat inițial sumele respective în conturile de venituri ale statului, sau, după caz, întocmesc deschiderea de credite bugetare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii Procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare”.
O altă situație care va fi reglementată se referă la cazurile ajunse pe instanțele de judecată și, în funcție de decizie, se stabilește modul în care sunt recuperate creanțele. Vezi aici proiectul de HG