România va avea un Consiliu Naţional al Consumatorilor, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern, care va funcţiona ca organism consultativ în cadrul Autorităţii Naţionale de Protecţie a Consumatorilor (ANPC)

Conform notei de fundamentare a actului normativ, modelele pe care autorităţile le-au avut în vedere sunt instituţiile similare din Belgia, Italia, Portugalia, Franţa şi Spania. Principalele atribuţii ale noii structuri ţin de formularea de opinii asupra legislaţiei care ţine de protecţia consumatorilor şi facilitarea dialogului între ONG-urile din domeniu şi partenerii sociali.

Consiliul este prezidat de preşedintele ANPC, este format din câte un reprezentant al asociaţiilor de consumatori şi se întruneşte trimestrial sau la convocarea preşedintelui ANPC.