Este informația momentului pentru mulți români. Se dau mai mulți bani de la stat pentru ajutorul de înmormântare. Sumele au fost majorate semnificativ și se aplică de la 1 ianuarie 2022. Valoarea acestuia a crescut ca urmare a creșterii salariului minim brut pe economie.

Începând cu prima zi a anului 2022, salariul mediu brut s-a mărit în conformitate cu Legea asigurărilor sociale de stat pe anul în curs. Astfel, acesta s-a majorat de la 5.380 de lei la 6.095 de lei. Majorarea salariului mediu brut a determinat şi creşterea valorii ajutorului de deces, care se calculează în funcție de valoarea salariului. Cuantumul ajutorului de deces se va acorda diferențiat, astfel:

– suma de 6.095 de lei va fi acordată persoanelor asigurate în sistemul public de pensii sau în cazul decesului un pensionar;

– suma de 3.048 de lei va fi acordată în cazul decesului unui membru de familie al persoanei asigurate sau al pensionarului.

Pentru a putea beneficia de acești bani este nevoie însă de o serie de documente. Trebuie menționat că ajutorul de stat de deces nu se acordă automat, ci trebuie făcută o solicitare la care să se atașeze actele doveditoare ale decesului și actele care atestă calitatea de asigurat sau rudă a persoanei decedate.

Actele necesare pentru obținerea ajutorului de înmormântare

Pentru a primi ajutorul de deces, este necesară depunerea următoarelor documente la Casa Judeţeană de Pensii:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii (original).

Dacă persoană decedată era șomeră, atunci ajutorul este oferit de către instituția responsabilă de asigurările pentru șomaj. Pentru persoanele asigurate sau pensionare, casă teritorială de asigurări se va ocupă de achitarea ajutorului de înmormântare.

În cazul în care se apelează la ajutorul unei firme de specialitate în acest domeniu, nu va mai trebui să vă ocupați personal de acest ajutor, deoarece firma respectivă își va oferi suportul de care aveți nevoie.