Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) vine cu precizări de ultimă oră. Sursa citată anunță că fermierii vor avea la dispoziţie 230 de milioane de euro din PNDR 2020, începând de vineri, odată cu deschiderea sesiunii de primire a proiectelor pentru instalarea tinerilor fermieri, dezvoltarea fermelor mici şi pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol.

Totodată, sursa citată a mai subliniat faptul că sesiunea se desfăşoară în perioada 27 august – 26 noiembrie 2021. În ceea ce privește persoanele vizate, pentru submăsura 6.1, adică sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, beneficiarii eligibili sunt tinerii care se instalează ca unic şef al exploataţiei agricole, dar şi persoanele juridice cu mai mulţi acţionari în care un tânăr fermier exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, la beneficii şi la riscurile financiare legate de exploataţie.

Mai trebuie menționat faptul că cuantumul finanţării pentru cei care se instalează prima dată ca tineri fermieri este 100% nerambursabilă şi se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani (inclusiv pentru exploataţiile pomicole) faţă de cinci ani cât era anterior. Valoarea finanţării poate fi de 70 de mii, 60 de mii, 50 de mii sau de 40 de mii de euro în funcţie de dimensiunea exploataţiei – exprimată în SO (standard output). Calculul SO se poate face şi prin noua aplicaţie pusă la dispoziţia publicului pe pagina de internet a AFIR.

Sursa citată mai precizează că în cazul în care în Planul de afaceri sunt integrate operaţiuni de condiţionare – procesare sau agricultura ecologică acest lucru poate asigura un plafon de sprijin superior.

Ce fonduri sunt disponibile

În ceea ce privește fondurile disponibile pentru finanţare prim submăsura 6.1 pentru această sesiune, ele sunt de 100 milioane euro, din care 30 milioane de euro pentru zona montană. Primul prag lunar de calitate este 75 de puncte, iar pragul minim de selecţie a proiectelor este de 30 puncte, arată sursa citată

În același timp, o altă submăsură pentru care AFIR primeşte, în perioada 27 august – 26 noiembrie cereri de finanţare, este submăsura 6.3 – Sprijin dezvoltarea fermelor mici.

Sursa citată precizează că beneficiarii eligibili pentru aceste fonduri sunt sunt fermierii care deţin în proprietate sau folosinţă o exploataţie agricolă încadrată în categoria de fermă mică, adică o fermă cuprinsă între 4.000 – 11.999 SO (valoarea producţiei standard), iar cuantumul sprijinului acordat este 100% nerambursabil şi poate ajunge până la maximum 15.000 de euro.

Pe de altă parte, suma disponibilă pentru accesare, în actuala sesiune, pentru submăsura 6.3 – Sprijin dezvoltarea fermelor mici, este de 87 milioane Euro, din care 26,1 milioane euro pentru zona montană. Primul prag lunar de calitate este 60 de puncte, iar pragul minim de selecţie al proiectelor este de 15 puncte.

În același timp, în perioada menţionată, se primesc cereri de finanţare pentru submăsurile 16.4 şi 16.4a – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol.

În acest caz, beneficiarii eligibili care pot primi finanţare prin submăsura 16.4 şi 16.4a sunt parteneriatele constituite, în baza unui acord de cooperare, din cel puţin un fermier, un grup sau o organizaţie de producători sau cooperativă, care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agricol/ pomicol şi cel puţin un partener din categoriile: fermieri, microîntreprinderi şi întreprinderi mici, organizaţii neguvernamentale, autorităţi publice, unităţi şcolare (inclusiv universităţile de profil), unităţile sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică.

Cuantumul sprijinului acordat prin aceste două submăsuri este 100% nerambursabil. În ceea ce privește valoarea sprijinului financiar pentru cei care doresc să acceseze submăsura 16.4a şi 16.4, acesta a fost majorat la 250.000 de euro (de la 100.000 de euro în sesiunile anterioare).

Pe de altă parte, costurile de funcţionare a cooperării nu trebuie să depăşească 10% din valoarea maximă a sprijinului acordat pentru fiecare proiect. Sprijinul solicitat trebuie să fie justificat şi corelat cu complexitatea proiectului, cu cantitatea de produse comercializate şi cu valoarea adăugată generată de respectivul proiect după implementare.

AFIR mai adaugă că fondurile alocate pentru această sesiune se ridică la 40 milioane euro pentru sM 16.4 şi la 10 milioane euro pentru sM 16.4a. Pragul minim de selecţie al proiectelor pentru cele două submăsuri este de 10 puncte.