Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) continuă semnarea convențiilor cu băncile implicate în finanțarea beneficiarilor Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură (APIA), în baza cărora va garanta maxim 80% din valoarea creditelor pentru capital de lucru, acordate pentru desfașurarea activitaților curente. 

Garanția de până la 2,5 milioane euro/beneficiar se acorda fermierilor activi care intenționează să acceseze credite pentru capital de lucru, în baza sumelor alocate din subvenții/ajutoare de stat, la solicitarea băncilor și în baza aceleiași documentații depuse pentru accesarea creditului.

Beneficiarii subvențiilor de stat din sectorul agricol și alimentar vor putea solicita credite garantate de FNGCIMM pentru următoarele măsuri:

  • măsura 14 – bunăstarea animalelor, anul de angajament 2019;
  • măsura 14 T – plăți privind bunăstarea animalelor, anul de cerere 2019; 
  • schemele de sprijin implementate de APIA – campania 2019.

Aceștia trebuie să dețină adeverințele emise de APIA, să nu se afle în dificultate financiară în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Europene, să se încadreze în criteriile de eligibilitate ale finanțatorilor și să nu beneficieze de garanții de la alte Fonduri de garantare pentru finanțarea accesata.

Pentru garanția acordată se plătește un singur comision de garantare, calculat în funcție de categoria de risc stabilită de Banca finanțatoare. Valoarea comisionului de garantare începe de la 1,1%/ an, pentru beneficiarii încadrați de bancă în categoria I, comisionul mediu fiind între 1,5 – 1,6%.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.