În cazul proprietarului, nu contează dacă mașina este cumpărată pentru prima dată sau este second-hand. Cel care va fi obligat să o înmatriculeze este actualul proprietar. Procesul de înmatriculare se va face pe baza datelor de identificare ale proprietarului, urmând ca acestuia să îi fie eliberat un certificat de înmatriculare, și a plăcuțelor de înmatriculare ale mașinii.

De asemenea, se vor face transcrierile necesare în certificatul de înmatriculare și în cartea de identitate a vehiculului.

În cazul în care mașina cumpărată este second-hand, se va face înscrierea datelor noului proprietar în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, în același timp menționându-se încetarea calității de titular al înmatriculării a fostului proprietar.

Acest lucru este făcut la cererea noului proprietar, în cel mult 90 de zile de la momentul dobândirii dreptului de proprietate asupra mașinii.

Documentele necesare pentru această procedură

Documentele necesare înmatriculării diferă în funcție de numărul de proprietari precedenți și de unde de unde a fost adusă mașina (UE sau din afară).

În cazul în care mașina este cumpărată din România sau din alt stat din UE, sunt necesare următoarele acte:

 1. cererea solicitantului, al cărui model este prevăzut în anexa la Ordinul nr. 1501/2006;
 2. fișa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului și având viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale;
 3. cartea de identitate a vehiculului, în original și în copie;
 4. documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului, în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original și în copie;
 5. actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;
 6. dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, cu excepţia autovehiculelor şi remorcilor noi;
 7. copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;
 8. dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare (taxa diferă de la caz la caz);
 9. dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare;
 10. certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepția vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competițiilor sportive și a vehiculelor istorice;
 11. în cazul în care mașina a fost înmatriculată în Uniunea Europeană, este nevoie ca solictantul să aducă și documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în original, precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare;
 12. procură specială, dacă e cazul.

În cazul în care mașina este cumpărată din afara UE:

Pe lângă cele menționate mai sus (inclusiv documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în original, precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare), este obligatoriu ca solicitantul să aducă și dovada efectuării formalităţilor vamale.

Ce pățesc cei care nu respectă legea

Riscurile la care se supun persoanele care nu respectă legea sunt diverse, acestea fiind doar câteva exemple:

 1. neîndeplinirea obligației de a solicita autorității competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui nou certificat de înmatriculare ori în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei și conținutului celor în vigoare (amendă între 580 și 725 lei);
 2. neîndeplinirea obligațiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului și tractorului agricol sau forestier ori remorcii în cazurile prevăzute de lege (între 870 și 1160 lei);
 3. conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată – de exemplu, dacă expiră insepcția tehnică periodică sau dacă se suspendă contractul de asigurare obligatorie (amendă între 1305 și 2900 lei).