Schimbare importantă la nivelul Guvernului României!

Schimbări importante, adoptate prin Ordonanţă de Urgenţă, ce vizează Cancelaria premierului

Este vorba, mai exact, despre Cancelaria prim-ministrului. Joi, 13 ianuarie, Executivul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă prin care se stabileşte că finanţarea Cancelariei premierului va fi realizată din bugetul de stat prin SGG (Secretariatul General al Guvernului).

În plus, Cancelaria va putea iniţia proiecte de acte normative pe domeniile aflate sub incidenţa atribuţiilor sale.

Totul s-a realizat prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă care modifică şi completează OUG 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă 57/2019 privind Codul administrativ.

Clarificări privind desfăşurarea activităţii în urma reorganizărilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

Măsurile prevăzute în acest act normativ sunt menite să clarifice desfăşurarea activităţii în urma reorganizărilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, precum şi necesare desfăşurării activităţii viceprim-miniştrilor şi a cabinetelor acestora, indiferent dacă sunt cu portofoliu sau fără portofoliu.

Cheltuielile necesare desfăşurării activităţii aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului cu portofoliu se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu excepţia indemnizaţiei viceprim-ministrului şi a cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii cabinetului acestuia, care se asigură în cadrul ministerului pe care îl conduce, se arată într-un comunicat al Guvernului României.

Cancelaria Prim-Ministrului, structură cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, se finanţează de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, şi este condusă de şeful Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului.

În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, precum şi directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.

Cancelaria va putea iniţia proiecte de acte normative pe domeniile aflate sub incidenţa atribuţiilor sale

Tot prin Ordonanţă de Urgenţă adoptată joi, 13 ianuarie, se stabileşte atributul Cancelariei premierului de a iniţia proiecte de acte normative pe domeniile aflate sub incidenţa atribuţiilor sale, dar şi faptul că organizarea, funcţionarea, structura organizatorică şi numărul maxim de posturi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Se prevede posibilitatea ca în subordinea Cancelariei Prim-Ministrului să se înfiinţeze departamente, organizate ca structuri fără personalitate juridică, conduse de secretari de stat sau asimilaţi ai acestora, ale căror atribuţii, organizare şi funcţionare se aprobă tot prin hotărâre a Guvernului.