Prin actul normativ s-a aprobat modificarea şi completarea unor reglementări privind autorizarea, evaluarea, acreditarea furnizorilor care intră în contract cu Casele de sănătate publică, precum şi decontarea serviciilor de dializă, reglementarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea apariţiei unor disfuncţionalităţi majore în asigurarea accesului bolnavilor la medicamente în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, conform comunicatului transmis de Ministerul Sănătății.

Decontarea serviciilor de dializă

În contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, decontarea serviciilor de dializă, precum şi regularizarea trimestrială a acestora se efectuează în limita sumelor alocate în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate cu această destinaţie.

De asemenea, medicii de familie pot să emită prescripţii medicale pentru bolnavii cu schemă terapeutică stabilă trataţi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, în baza documentelor care le-au fost emise de către medicii specialişti – scrisoare medicală şi/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, şi pentru unele medicamente din lista aprobată prin Hotărârea Guvernului 720/2008, republicată, cu modificările ulterioare, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis şi care sunt prescrise de către medicii specialişti în conformitate cu limitările prevăzute în Ordinul ministrului Sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008.

Noi măsuri anunțate de Ministerul Sănătății

Conform documentului, pacientul pozitiv SARS COV 2 nu mai trebuie retestat RT-PCR timp de 90 zile de la vindecare, cu excepția persoanelor cu imunodepresii severe sau a celor care dezvoltă simptomatologie clar sugestivă. Dacă retestarea totuși se petrece, un rezultat pozitiv in perioada de 90 de zile de la vindecare nu poate fi considerat o noua infecție, cu excepția persoanelor cu imunodepresii severe sau a celor care dezvolta simptomatologie clar sugestiva.

Pentru triajul simptomaticilor, conform definiției de caz, în UPU/CPU, având in vedere necesitatea de a descongestiona cat mai rapid, dar și în siguranță, aceste zone s-a creat cadrul legal pentru utilizarea testelor de detecție a antigenelor SARS CoV-2.

Concomitent cu testul rapid se va face si recoltare pentru RT-PCR. Pacienții cu rezultat pozitiv la testul rapid vor fi izolați imediat în zonele Covid; pacienții cu rezultat negativ la testul rapid vor fi menținuți în zona tampon dacă prezintă simptome care necesită spitalizare; dacă nu necesită spitalizare, aceștia vor fi lăsași la domiciliu până la primirea rezultatului RT-PCR. Pentru asimptomatici nu se recomandă la acest moment utilizarea testelor rapide.

Până la confirmarea infecției cu o boală infectocontagioasă, persoanele care prezintă semne şi simptome sugestive specifice definiţiei de caz, se izolează la domiciliu sau la o altă locaţie aleasă de aceasta. În acest caz, persoanele aflate în această situație, au obligația de a contacta și informa medicul de familie despre ipoteza în care se află, inclusiv cu privire la locul în care au decis să se izoleze. Medicul de familie are obligația luării în evidență și monitorizării stării de sănătate a persoanelor respective şi transmite direcției de sănătate publică fișa de monitorizare a persoanei izolate pe baza Fișei de monitorizare.

Ordinul de ministru prevede și modificări ale traseului pacientului depistat pozitiv la noul coronavirus.

Astfel, toți pacienţii depistaţi la testarea RT-PCR cu rezultat pozitiv pentru SARS-CoV-2 au obligația de a contacta și informa medicul de familie despre ipoteza în care se află, inclusiv cu privire la locul în care au decis să se izoleze. Medicul de familie are obligația luării în evidență și monitorizării stării de sănătate a persoanelor respective şi transmite direcției de sănătate publică fișa de monitorizare a persoanei izolate.