Ministerul Finanțelor Publice- MFP aduce modificări importante schemelor de ajutor de stat 807/2014, având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major, respectiv 332/2014, privind sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Obiectivul MFP este să vină în sprijinul mediului de afaceri și să continue procesul de simplificare și flexibilizare a schemelor de ajutor de stat pe care le administrează, se arată într-un comunicat.

”Vreau să adaptăm prevederile schemelor de ajutor de stat atât la realitățile economice cât și la nevoile și provocările cărora trebuie să facă față mediul de afaceri din România.
Pentru asta, lansăm în dezbatere publică un amplu proces de consultare cu toți actorii din piață care ar putea să beneficieze de cele două scheme de ajutor de stat administrate de MFP”, a precizat și Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice.

Astfel, principalele modificãri ale schemei de ajutor 807/2014 prevăd: introducerea posibilității acordării ajutorului de stat pentru același proiect de investiții, atât pentru cheltuieli de natura activelor corporale și necorporale cât și pentru cheltuieli de natură salarială, fără a se depăși valoarea eligibilă cea mai mare a oricăreia dintre cele 2 categorii, introducerea anumitor condiții în vederea stabilirii eligibilității cheltuielilor de natura costurilor salariale și stabilirea mecanismului de recuperare proporțională a ajutorului de stat plătit pentru costuri salariale.

În plus, noul act normativ prevede  modificarea intensităților maxim admise în funcție de nivelul de dezvoltare al județelor, astfel încât să se elimine decalajele de dezvoltare dintre județe prin stimularea realizării de investiții în județele slab dezvoltate și eliminarea unor formulare în vederea debirocratizării.

Iar principalele modificãri ale schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 332/2014 stipulează înlocuirea mecanismului de depunere a cererilor pentru finanțare în sesiuni cu mecanismul de depunere continuă și eliminarea selecției pe bază de punctaj, introducerea posibilității demarării proiectului de investiții după depunerea cererii pentru finanțare, modificarea pragului minim de creare a locurilor de muncã precum și a categoriei acestora, respectiv minimum 30 locuri de muncă ȋnalt calificate și calificate, precum și introducerea criteriului privind angajarea forței de muncă ȋnalt calificată și calificată remuneratã cu un salariu minim brut lunar ȋn valoare de 8.000 lei pentru un loc de muncă înalt calificat (cca. 4.600 lei net), respectiv ȋn valoare de 5.500 lei pentru un loc de muncă calificat (cca. 3.200 lei net).

În plus, se va elimina obligativitatea operatorului economic de a nu înregistra debite restante la bugetul general consolidat al statului la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare, nu se mai solicită Cerificat de atestare fiscală la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare. Această obligație rămâne valabilă la momentul plății ajutorului de stat, acestea fiind solicitate de reprezentanții DGAS.

Se mai prevede și modificarea intensităților maxim admise în funcție de nivelul de dezvoltare al județelor, astfel încât să se elimine decalajele de dezvoltare dintre județe prin stimularea realizării de investiții în județele slab dezvoltate, introducerea posibilității utilizării bugetului neconsumat în anii anteriori și flexibilizarea procedurii de plată a ajutorului de stat.