Transportatorul național de gaze Transgaz consideră că imaginea sa poate avea de suferit din cauza declarațiilor făcute de un reprezentant al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

„Astfel de declarații nu se înscriu pe linia deontologiei profesionale, dat fiind faptul că ele sunt contrare cu ceea ce anterior ANRE a aprobat în baza analizei documentelor și informațiilor solicitate și puse la dispoziție de companie”, se arată într-un comunicat al Transgaz.

BRUA, o conductă goală”

În urmă cu câteva zile, Maria Mânicuţă, director în cadrul ANRE, a spus că tarifele de transport al gazelor vor creşte anul viitor, după ce va fi dată în folosinţă conducta BRUA, informează hotnews.ro.

Asta în condițiile în care conducta nu ar avea ce gaze să transporte. Adică, va fi o conductă goală.

În replică, Transgaz spune că „în niciun moment ANRE nu a fost văduvită de informațiile necesare, iar poziția recentă, prin care investiții de amploare sunt puse sub semnul întrebării din senin, într-un context public și fără fundamentare, este de natură să dăuneze încrederii în companie și în proiectele sale și să-i afecteze astfel capitalul, atât cel financiar, cât și cel reputațional”.

”Atingerea capitalului de imagine”

Transgaz consideră că prin aceste declarații se aduce atingere capitalului său de imagine atât în mediul de afaceri din sectorul energetic în care compania își desfășoară activitatea cât și în piața de capital, TRANSGAZ fiind societate listată la Bursa de Valori București.

Transgaz mai spune că a „colaborat mereu eficient, onest, deschis, transparent și responsabil cu toate instituțiile statului român și se așteaptă la reciprocitate”.

În plus, compania a mai precizat că proiectul „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria-România-Ungaria–Austria (Faza I), pe scurt, Proiectul BRUA faza 1 – a fost și este cuprins în Planul de dezvoltare a SNT pentru următorii 10 ani (PDSNT), începând cu prima ediția a PDSNT 2014-2023 și continuând cu edițiile următoare 2017-2026, 2018-2027, 2019-2028, aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) prin Deciziile nr. 2819/17.12.2014, 910/22.06.2017, 1954/14.12.2018, 2080/11.12.2019 ale
Președintelui acestei autorități, în urma susținerii și analizei PDSNT în cadrul ședințelor Comitetului de Reglementare; PDSNT 2020-2029 urmează să fie depus la data de 1 august 2020, la ANRE, în vederea aprobării.

”TRANSGAZ a informat permanent acționariatul companiei”

În cadrul ședințelor Comitetului Consultativ și cele ale Comitetului de Reglementare din cadrul ANRE, dar și ori de câte ori s-a solicitat, TRANSGAZ a prezentat de fiecare dată, informări, rapoarte, situații (în format letric și electronic) astfel încât toate informațiile în privința proiectului BRUA faza 1, dar și în privința celorlalte proiecte din plan, să ofere
ANRE, cadrul adecvat de analiză și evaluare a tuturor scenariilor posibile în legătură cu proiectele din PDSNT, deci, inclusiv cu privire la gazoductul BRUA faza 1.

În legătură cu Planul de dezvoltare a SNT pentru următorii 10 ani, plan supus și consultărilor publice înainte de aprobarea acestuia de către ANRE, TRANSGAZ a informat permanent, acționariatul companiei, Guvernul României, ministerul de resort, ministerele și autoritățile impactate, atât în ceea ce privește importanța strategică a proiectelor de investiții propuse, beneficiile acestora, calendarul de realizare și implementare, sursele de finanțare, impactul social și de mediu, stadiul de execuție a proiectelor.

”Proiecte de investiţii de miliarde de euro”

Din Proiectul BRUA – faza 1, cele 3 stații de comprimare gaze naturale (STC Jupa, STC Podișor și STC Bibești) au fost deja realizate, iar firul liniar în lungime de 479 km urmează să fie pus în funcțiune.

Prin Planul de dezvoltare a SNT pe următorii 10 ani, Transgaz continuă unul dintre cele mai mari și importante programe de dezvoltare a infrastructurii de transport gaze naturale din România în ultimii 20 de ani, cu proiecte de investiţii estimate la aprox. 4,03 miliarde euro (din care 1,25 miliarde euro pentru proiecte FID (cu decizie finală de investiție) și A non FID-etape avansate în luarea deciziei finale de investitie), proiecte ce vor avea ca rezultat crearea unor noi culoare de transport gaze naturale esenţiale pentru transportul, atât pe piaţa autohtonă cât și pe pieţele din regiune, a cantităților de gaze naturale descoperite în Marea Neagră, dar şi pentru integrarea României în marile trasee transfrontaliere ale Coridorului Sud-Est/Nord-Sud al Europei.