Autoritatea Vamală Română (AVR) a confirmat că primele echipamente de scanare vor ajunge la frontiere începând cu anul viitor. Aceste sisteme, de o tehnologie avansată, vor permite verificări rapide și precise ale mijloacelor de transport, fără a mai fi necesară deschiderea containerelor sau coletelor.

Această dotare vine ca parte a unui efort mai larg al Ministerului Finanţelor în modernizarea infrastructurii vamale, contribuind la eficientizarea gestionării frontierelor și la asigurarea securității naționale.

Autoritatea Vamală Română primește echipamente moderne de scanare

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, subliniază importanța acestor sisteme în lupta împotriva fenomenelor ilicite. Integrarea acestor scanere în sistemul vamal va duce la o verificare mai eficientă a mărfurilor, consolidând eforturile de combatere a contrabandei.

Alături de alte inițiative, cum ar fi introducerea e-facturii și e-sigiliului, acest proiect marchează un angajament ferm al autorităților de a descuraja orice încercare de fraudă.

„De astăzi intrăm în linie dreaptă în lupta noastră cu eradicarea fenomenelor ilicite şi în direcţia modernizării şi îmbunătăţirii sistemului vamal, cu accent deosebit pe consolidarea eforturilor de combatere a contrabandei”, a declarat ministrul de Finanţe, Marcel Boloş.

Finanțarea proiectului provine atât din bugetul național, cât și din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Termenul limită pentru finalizarea acestui proiect este 31 decembrie 2027, cu un buget de 34,06 milioane de euro.

Achiziţia celor 26 de scanere este parte din proiectul „Dotarea birourilor vamale de frontieră cu sisteme de scanare autovehicule şi containere (sisteme de securitate) şi înfiinţarea Centrul naţional de analiză imagistică în cadrul căruia se vor integra sistemele de scanare autovehicule şi containere din dotarea A.V.R.”, semnat în cursul zilei de luni, 4 decembrie.

„Primele sisteme de scanare vor fi livrate şi instalate în următoarele trei luni. Utilizarea scanerelor va contribui la creşterea gradului de securizare a frontierei externe a UE şi eficientizarea controlului autorităţii vamale la trecerea mijloacelor de transport. Utilizarea acestor sisteme va da AVR un avantaj în combaterea contrabandei, a fraudelor vamale şi va duce, totodată, la reducerea timpului de aşteptare la trecerea frontierei”, a declarat Ion Cupă, preşedintele Autorităţii Vamale Române.

Obiectivele generale ale proiectului

  • eficientizarea controlului vamal asupra mijloacelor de transport prin dotarea autorităţii vamale, în punctele de trecere a frontierei, cu sisteme de securitate (echipamente de control nedistructiv: scanere autovehicule şi containere);
  • integrarea sistemelor de securitate (echipamente de control nedistructiv) în Centrul Naţional de Analiză Imagistică şi realizarea monitorizării în timp real a analizelor imagistice asupra rezultatelor scanărilor efectuate cu echipamentele de scanat;
  • îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor prestate de echipele de control operativ (în frontieră şi echipe mobile) pentru asigurarea securităţii şi siguranţei cetăţenilor şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii şi ale statelor membre.

Activități principale ale proiectului

  • dotarea birourilor vamale de frontieră cu 26 de sisteme de securitate (echipamente de control nedistructiv: scanere autovehicule şi containere);
  • realizarea lucrărilor de investiţii (construcţii) pentru asigurarea respectării normelor de protecţie radiologică în exploatarea echipamentelor;
  • înfiinţarea Centrului Naţional de Analiză Imagistică şi realizarea integrării echipamentelor de control nedistructiv în acesta; formarea personalului de specialitate care va asigura operarea sistemelor de securitate.

Utilizarea scanerelor cu raze X de către Autoritatea Vamală Română în controlul vamal are mai multe scopuri. Acestea contribuie la combaterea fraudei vamale, inclusiv a subdeclarării valorii mărfurilor, oferind astfel autorităţilor o modalitate eficientă de a verifica conţinutul încărcăturilor.

De asemenea, aceasta permite autorităţilor să detecteze obiecte sau substanţe periculoase, cum ar fi materiale explozive, arme sau substanţe chimice periculoase, care pot reprezenta o ameninţare pentru securitatea naţională.

Ajută la identificarea oricăror bunuri sau substanţe interzise care ar putea fi introduse ilegal într-o ţară, cum ar fi droguri, arme interzise sau alte mărfuri interzise. Permite identificarea substanţelor sau materialelor care pot avea impact negativ asupra mediului înconjurător şi care pot fi interzise sau restricţionate.

Accelerarea procesului vamal prin scurtarea timpului de inspecţie manuală a fiecărui colet sau container, ceea ce duce la o desfăşurare mai rapidă a operaţiunilor vamale.